Namen van Schoorl $i&e£&ï Qi&dam 'mmc\ Hiernavolgend een overzicht van een aantal namen zoals ik die gevonden heb op een regenachtige achternamiddag en vervolgens chronologisch geordend op een alternatieve wijze. Scorlo (circa 860) Naar Joop Muelink in Wijkplan Schoorl-Centrum 2007-2010 Scorlo (1083 -1120) Naar Karsten (2) vlg. Okb. (3) no. 105 Scoria (1094) Naar Pannekeet (blz. 109) Scoronlo Naar Voets (4) die aanneemt dat de goederenlijst uit de 11de eeuw, waarin de naam Soronlo voorkomt, een kopie is van een lijst opgesteld in 868 Scoronlo (circa 960) Naar Karsten vlg. Okb. no. 33 Naar Pannekeet (blz. 109) Scoronlo Tegenwoordig Ecureux, voorheen Squiriolum in Frans Vlaanderen vlg. DeLahaye in Pannekeet blz. 10. Volgens Pannekeet onwaarschijnlijk. Schoerle (na 1148) Naar Karsten vlg. Okb. no. 129 Naar Pannekeet (blz. 109) Naar Janssen Schorl Vlg. Goettsch (5) bij overdracht van de kerk van Schoorl door bisschop Koenraad van Utrecht aan het kapittel van St. Jan in 1094 Scorle (1216) Naar Karsten vlg. Okb. no. 251 Naar Pannekeet (blz.109) Scoorlo 13e eeuw Vlg. Janssen Schoorle 13e eeuw Vlg. Janssen Scoerle 1300 Vlg. Janssen op de kaart van Holland Scoerle 16e eeuw Kaart van Noord-Holland van Christiaan Sgrooten (1530-1604), een rivaal van de kaartenmaker Jacob van Deventer. Scoirle 1916 Op de reconstructie kaart van dr. A.A. Beekman van Hollands' Noorderkwartier in 1300. Schorel 17e eeuw Op de kaart Belgium van Nicolaum Visscher Deze opsomming is zeker niet uitputtend. Zij geeft een idee van de grote verscheidenheid aan namen die aan de huidige voorafging. De naam Schoorl zal niet zo gauw verdwijnen als die van Camperduin, maar als we zien hoe het concept van eenvormigheid wordt omarmt zou een naamsverandering van een historische vereniging Scoronlo in die van Schoorl blijk geven van een gezonde werke lijkheidszin. B.A. van Dijk BRONNEN (1) Jan Pannekeet, De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen, Hoorn, 1988. (2) G. Karsten. Noordhollandse plaats namen, Amsterdam, 1951 (3) L. Ph. van den Bergh, Oorkondeboek van Holland en Zeeland, onbekend, 1866 (gewoonlijk afgekort met Okb.) (4) B. Voets, Kerk tussen Wildernis en Weidegrond, Schoorl, 1994 (5) R.P. Goettsch, Schoorl, een mooi en rustig dorp met een rijk verleden, Alkmaar, 1967 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo november 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 13