De tuinbouw in vroeger tijden (1) In de vorige eeuw had de tuinbouw in Schoorl een belangrijke functie. Er is een lange lijst van mensen die getracht hebben er een stukje brood mee te verdienen. r NoJi, Lm*Ji 9: J* - >"W9<» 'r .4 Ji&jhghi Oi&dam mmc Om op Aagtdorp te beginnen was dat aan het begin van de Teugelaan Kees van Assem, ver derop Piet Henneman. Aan de Omloop hoek Mollaan Jn. Stam (thans zoon Klaas). Even verder Piet de Graaf en in de bocht Dirk Stoel. Aan de Boschmansweg Jac. Akkerman, aan de Omloop is nog een res tant} e te zien van wat eertijds zijn groente- en druivenkas was. Aan de Duinweg Jn. Timmer met kas (voorheen Muskee). Op de hoek Duinweg Boschmansweg Jn. Hopman die zich heeft krom- gewerkt, (vader van Doortje Goedhart), in de nollen Jac. Opdam en later C. Schipper. Aan de Onderweg Jn. Blom (Boefjeshoeve), C. de Klerk, W. Goudsblom en W. Sevenhuijsen. Aan de Laanweg Jac. Pool. Aan de Heereweg Co Offers, Arie Praat (thans plan Bregtdorp), Simon Timmer, vader van wijlen Piet ooit de markante figuur bij supermarkt de Boer. Verder aan de andere kant van de Heereweg Jn. Dekker en Jn. Timmer (vader van Jacob). Aan de Voorweg heel lang geleden Jn. Klaver, later Freek de Boer. Die had een prachtige bloemenkas (ingang Dennenlaantje). Aan de Voorweg ook Jac. Mooij en Jac. Glorie. Aan de Koningsweg Kees Opdam (vader van Simon). Weer aan de Heereweg Jac. Rietveld tegenover de later gesloopte R.K. Kerk. Jn. Bruin, voordat hij zijn heil zocht in de verkoop van hengelsportartikelen. Verderop Jn. van de Kamer, een tuin met kas. Tegenover hem Dirk de Graaf. Verder Tienes de Zeeuw in het antieke huis: Heereweg 261. De vader van Tienes was bakker, wat nog te zien is aan het plaatje boven de deur. Aan de Achterweg Vok Slik, aan de Wagemakersweg Arie de Waard en op Camperduin Jac. Pool. Waarschijnlijk is de lijst nog niet compleet. Behalve de "gewone" groente werd hier vroeger in bescheiden mate asperges geteeld. Blijkens een foto in 'oude ansichten van Schoorl "verbouwde men dat op Aagtdorp. Zelf weet ik dat door Jac. Mooij en z'n zoons aan de Bovenweg ook asperges werden geteeld, maar dat is dan ook alles. Voordat de vrachtauto's hun entree maakten, heeft mijn vader Arie Bijl, nog een aantal jaren de groenten naar de veiling in Alkmaar gereden met paard en wagen. Veldsla in de volksmond "vet"en Oost-Indische Kers werden nog vrij veel verbouwd. Er werd wel "vet" geteeld, maar het was voor niemand een vetpot. Zodoende werd er naar neveninkomsten gezocht, Jn. Blom aan de Onder weg bijvoorbeeld handelde in De tulp: 'Gerbrand Kieft' Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2000

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 6