l t ft air, SUreA M&pigm Over de molen De geschiedenis Al voor 1575 stond op de huidige plek een molen. Wanneer deze werd gebouwd is echter niet bekend. Wel weten we dat deze molen op 27 mei 1575 door de terugtrekkende Spanjaarden werd verbrand. In 1595 werd ter plekke een stan daardmolen gebouwd. In 1771 werd de molen afgebroken en in 1772 vervangen door een ronde stenen molen. Aanvankelijk werd deze korenmolen verhuurd en was hij voor 5/6 deel eigendom van Schoorl en voor 1/6 deel voor Groet. In die tijd aparte gemeentes. Vanwege de slechte financiële toestand van de gemeente Schoorl moest in 1868 verkoop plaatsvinden, waardoor de molen voor f 3619,- eigendom werd van molenaar Dirk Duin. Zijn zoon Jan was molenaar van 1868 tot 1878. Daarna nam de andere zoon van Dirk Duin, Dirk Pieter Duin, het molenaarschap over. Deze bemaalde de molen tot 1935, tot zijn tachtigste jaar. De gemeente kocht de molen toen weer terug en is tot op heden eigenaar gebleven. Van malen is daarna lange tijd niets meer gekomen. Alleen heeft de molen in de Tweede Wereldoorlog nog even graan gemalen maar geraakte toen bui ten bedrijf en was daardoor toen alleen nog maar een monument. In 1973 kwam daar verandering in. Vrijwillige molenaars lieten toen de molen in ieder geval draaien al was nog geen sprake van graan malen. Molenaar was toen Jan Vis. De gemeente gebruikte de molen toen als opslag van fietsen en vuilnisbakken en de brandweer kon er zijn slangen te drogen hangen. Op 29 januari 1977 droeg Vis het molenaarschap over aan Tom Bos. In 1983 is het interieur en het gaande werk grondig gerestau reerd, zodat er nu weer graan kon worden gemalen met de windmolen. De molenaars verko pen sindsdien het gemalen graan in een winkeltje in de molen en leveren het meel ook aan de bak ker in het dorp. Als vrijwillige molenaars zijn sindsdien Jan Kleverlaan, Fred Prins en Hans Veenstra de gele deren gaan versterken. In oplei ding is momenteel John Bruin. De technische constructies De ronde stenen romp heeft een kelder en een begane grondvloer met een z.g. verhoogde maal- vloer en verder de z.g. lui- en kapzolder. De romp staat op een zandheuvel. In de molen zijn op de verhoogde vloer twee koppels maalstenen opgesteld en op de eerste zolder bevinden zich onderstaande onderdelen: - een bloembuil om bloem te maken. - een koekenbreker om olie koeken uit een oliemolen te breken en de brokjes daarna te malen op de molenstenen tot lijnmeel. - een hijsconstructie om zakken graan naar de eerste zolder te takelen; dit heet in de molenwereld "luien". Het dak op de molenromp, de z.g. kap, kan draaien. Dit om het wiekenkruis op de windrichting te krijgen. Dit gebeurt op circa veertig rollen (hier is de rollager uitgevonden). Verder zijn er in de molen diverse houten assen en tandwielen met verschillende diameters om de maalsnelheid te regelen. De landschappelijke waarde van de molen In de omgeving van de molen zijn zo'n honderd jaar geleden bomen geplant. De groei hier van heeft gaandeweg het zicht op de molen verminderd maar belangrijker is dat hierdoor ook de zo nodige windkracht ver minderde. Om daarin verbetering aan te brengen is door een des kundig bureau een plan van aanpak gemaakt. Dit is door de Gemeente goedgekeurd maar nooit uitgevoerd. Over deze molen is nog heel veel meer te vertellen Mocht u nog vragen hebben kom dan eens kijken in de molen Kijkduin. U komt dan nog veel meer te weten. Ook namens de molenaars van de Kijkduin, TOM BOS De tekening (van Piet Wiegman) is afkomstig uit de collectie van Tom Bos. De molenaar is Dirk Duin Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 5