Waarom moeten we molens behouden? CC mm Tutu ve/Tt S&* r. In nevenstaand artikel schrijft Tom Bos, meelmolenaar op de meelmolen Kijkduin, over het belang van het vrijwillig molenaarschap. 'Zijn de hoeders van het cultuurtechnisch erfgoed molen', zo stelt hij. Hij doet een oproep aan een ieder de molenaars in dit behoud te steunen. In de tweede helft van dit artikel besteed hij aandacht aan technische en geschied kundige aspecten van de molen. S^Arch ftm/or I"*»» l i Abdij c ÜisdtJrn /W mmctu/ Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom we molens bewaren? Als molenaars deze vraag stellen aan de politiek, het onderwijs of de media dan is steevast het ant woord: "omdat molens zo mooi zijn in het landschap." En wat zeggen de molenaars dan daarop? "Molens vond men vroeger lelijk en nu vindt ieder een ze mooi, dus? Ze zijn lelijk of mooi! En waarom worden ze in stand gehouden? Om de cultuur technische geschiedenis!" En dan vertelt de molenaar een lang en interessant verhaal hoe het gekomen is: "De mens kan iets bedenken wat er nog niet is maar wat wel nodig is. Zoals in de oertijd het maken van vuur. Hiervoor heb je hout nodig. En om dit hout te kappen vond de mens de stenen bijl uit, enz. enz. Om een bepaald product te maken heeft men vaak een bewe gende kracht nodig. Deze kracht kan worden ontwikkeld door de mens of door een dier. Maar als dan het moment komt dat de mens steeds meer wil produce ren is de beschikbare mens- en dierkracht niet meer voldoende. Dan vindt de mens weer iets uit en dat is onder andere de beschikbare natuurlijke wind- en waterkracht om zetten in een draaiende beweging, nodig voor een hogere en gemakkelijker productie. Het gebruik van molens is al heel oud, hoe oud weten we niet. Wanneer de wind- en water molens precies zijn bedacht is niet bekend. En dan belanden we in de begin tijd van de V.O.C., zo tussen 1600 en 1700. Toen hadden vooral de Hollandse producenten van deze schepen deze wind- en water kracht hard nodig. In die periode ontstond een technische revolutie, er werd toen heel veel nieuwe techniek bedacht door de mens". Maar nu terug naar de molens. Waarom bewaren we ze? Dat was de vraag. Het antwoord was: om de technische cultuur geschiede nis te bewaren voor het nage slacht. Wat houdt dit in? In vooral nog werkende en pro ducerende molens zien we vele technische uitvindingen nog wer ken en produceren. Maar omdat de molens economisch niet meer rendabel zijn, zou deze kennis verloren gaan, ook het verhaal erom heen. De vrijwillige hobby molenaar zorgt er nu voor dat deze kennis niet verloren gaat. Maar dan moeten we de bestaan de molens werkend behouden, en dat kost geld, veel geld. En nu komt het We moeten met z'n allen, via de media, de poli tiek en het onderwijs het grote publiek hiervoor interesseren, op een manier zoals het bijvoorbeeld bij de sport en de natuurmensen wel is gelukt hun belangen onder de aandacht van het publiek te brengen. Tot nu toe is dit de molenaars beslist niet gelukt Dit is de reden dat ik dit artikel als molenaar op de korenmolen Kijkduin te Schoorl geschreven heb. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 4