Filiaal Fa. De Wijs Broers Rijden van Passagiers en Vrachten. Schoorlsche Melkhandel. Melk, Boter, Kaas en Eieren. Kruidenierswaren P. J. BORST, BERGEN. Voorjaars Vergadering Algemeen Welzijn Wielrijders. Jb. DE JONG, Borst - Bergen. P. J. BORST WITTE SUIKER 37 cent. Filiaal Firma De Wijs en Broers - Bergen. Broedeicren Bezoekt het Café „de Rustende Jager." een goede Mangel. KORFBAL Vergadering Geachte Burgers! Schoonmaakartikelen GORDIJNEN. VITRAGES G. KRAMER, SCHOORL. Firma Zaadnoordijk, OPFOKMEEL G. J. VIS, Van Vollenhoven's Bieren. „De Roode Leeuw." T. TIMMERMAN-Schoorl Ondergeteekende be last zich met het Bestelhuis bij J. BEELDMAN. Schoorl. en A. KUIPER, Schoorldam. Steeds verkrijgbaar Dagelijks versche KARNEMELK. Aanbevelend, T. RAAT, Duinweg, SCHOORL. Bergen, April 1921. Aan dc geachte ingezetenen van Schoorl. Is het U al bekend dat U ook tegen scherp concurreerende prijzen Uw van BORST van Bergen kunt bekomen? Zonder prijsverhooging vragen en bezorgen. Zie advertentie in dit blad. Beleefd aanbevelend, Schoolstr. - Bergen. TELEFOON 13. Met het oog op het a.s. seizoen kunnen wij reeds nu een zeer voordeelige prijscourant aanbieden. Nieuwe Appelen, zoet en zuur 0.65 0.65 0.45 0.75 0.50 van op Zaterdag 16 April 1921, 's avonds 7'/2 uur, in het lokaal van J. BEELDMAN TE SCHOORL. Progra mma Opening. Notulen. Jaarverslag. Bestuursverkiezing. Zomerplannen. Daarna: Tableau. Voordracht „Het Jurkje", door een Dame. Art. 188. Actueele schets in één bedrijf, opgevoerd dóór 6 Heeren en één Dame. 4. Duet door Heer en Dame. 5. Voordracht met zang, door Heer. 6. Goochelen door Heer. 7. Sluiting. Het Bestuur. TOEGANG voor leden vrij; voor huisgenooten van leden 10 ct., voor anderen 25 ct. Ieder moet den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 3. Laat nog heden Uw RIJWIEL GRONDIG REPAREEREN, daar het nu de tijd is voor den Zomer gereed te zijn. Verkrijgbaar Dunlop Tyre en T urnerbanden. Beleefd aanbevelend, Bondsrijwielhersteller, Schoorl. Idem, zacht zuur Idem, schijfjes Extra groote Prui- medanten Fransche Pruime- danten Pruimen 30 0.40 Krenten 25-30-0.44 Lichte Rietsuiker siroop 0.30 ld. Keukensirooo 0.25 Donkere 0.20 DrogeBasterd8uiker0.45 Bruine 0.40 Vermicelli 30-40-0.45 Griesineel 30-35-0.40 Maizena 17-0.18 Sago (Scholten) 0.22 Aardappelmeel (id.) 0 09 Zelfrijzend meel 35-0.60 Kwakers mout 0.36 Zwaluw lucifers 0.25 Andere merken 16-18-0.22 Ira Linoleumwas p. 5 ons 0.60 1.— 0.53 0.40 Sunlight zeep Sultane Karnemelkzeep Dobbelmann of Klaverblad Sneeuwwitgloor Pleinis Zeeppoeder 0.16 0.22% 0.06 va 0.18 0.45 0.35 1.10 1.- 0.90 p. Kilo p. 5 ons pak Vi pak 5 out Dobbelmann Kaarsen Brandspiritus Java Koffie rood merk Idem paars merk Idem groen Alex Meijer's Koffie Van Nelle's Koffie, Thee. Thuré Thee. Sickesz Cacao in 1 Reepen 10 Koffie los: Java Melange 0.80 p. 5 ons Robusta 45-0.60 Manna 0.20 ons China Thee, eigen verpakking 0.35 Pecco Souchon, eigen verpakking 0.29 Java Thee, eigen verpakking 0.25 Java Melange 16-0.20 Roomboter Melange: „de Meiboom" 0.85 5 ons ,,de Meidoorn" 0,90 Keukenboter 60-70-0.80 Delfia per pondspak 0.80 Rundvet per 6O-0.65 Van Houten's Cacao 0.95 Huishoud jam in flac. 0.75 los 0.50 Buskoeken 20-35-0.45 Dadels 0.25 Pindas 0.45 Honden- en Kippen- rijst 0.11 Spliterwten 0.25 Gort Alkmaarsche 0.25 heele 18-0.22 Rijst Java type: mooie groote korrel) 0-40 Rg«t Japan 0.30 Amerikaansche 0.25 0.16 Gerst en Mais 12-0.10 (bij hoeveelheid lager) Hondebrood (Dog cakes) 1.60 Tarwebloem (Keizersbloem) 0.27>£ p. 5 ons Tarwebloem (Amerikaansch) 0.20 Tarwebloem (Inlandaeh) 0.18 Tarwe-met-al of Kropmeel 0.15 Zeep, geel of groen 0.13 per vaatje netto Witte Suiker Krenten Pruimen Rijst Rijst (Java) Zeep Soda Zout Jam Siroop, le soort Sunlichtzeep Noblazeep Bibbyzeep Pleinis Zeeppoeder Nobla Beleefd aanbevelend, per pond 37 ct. 30 30 15—20 25 - 15 6 6 55 30 pak 53 50 45 16 15 pe Schoolstraat. 2% Ko. 15 Kilo Soda Zout Stijfsel Witte Boontjes Kleine groene Erw ten (puik kokend) 0.12 Kinder Biscuitjes 0.15 3.60 0.05 0.06 0.18 0.25 Frou Frou lJ8wafeltjes Ulevellen Vijgei Hagelslag Chocolade 0.22 0.22 0.15 0-15 0.20 0.25 0.16 0.22 Kilo Bussen 1.00. stuks voor f 0.75» Plantenvet (puik) 0.50 Mosterd 0 25 p. fl. Azijn 0.16 Wijn Azijn 20-0.25 Sluis' Ochtend- voer 1.05 2% Ko. Bij 50 Kilo 15.— Roggebloem 0.25 p. 5 ons Rozijnen 70 0.80 Havermout 0.15 Ponds blikjes Biscuits 1.25 Ërdai, groote doos 0.25 Indische Producten voor de Rijsttafel. Sponsen, Dweilen, Boeaders enz. GEFFT ONS UW ADRES OP. Wij vragen cn bezorgen te Schoorl zonder prijsverhooging TE KOOP, van prima WIT LEGHORN, stam Tom Barron, losloopend. Adres M. W. v. d. GARDE, alhier. PRIMA HEINEKEN's BIEREN. Aanbevelend, J. BEELDMAN. Te koop gevraagd Brieven M. G. bureau van dit blad. ZONDAG 10 APRIL 1921. 's nam. 5 uur, in het OUDE RAADHUIS te SCHOORL. D. LüHRS. Thans maak ik u bekend, dat ik u in de gelegenheid stel om uw bij mij te koopen, tegen la,£ e prijzen, zooals en Alovernet, tot in de fijnste soorten. Vloerzeil, Karpetten en Deurkleedjes. Cocosloopers en -Matten, China- en Japanmatten in verschillende maten, kleuren en kwaliteit, en alles wat bij het vak behoort. Ook ben ik gaarne bereid om maat te nemen en zeil te leggen. Hoogachtend, Uw dw. dn. ALKMAAR. voor KALVEREN. Het voórdeeligst in het gebruik. Gebruiksaanwijzing. Loudelsweg, Bergen. Agent van de welbekende Handel in alle soorten Mineraalwateren, Champ.-Pilz en Gazeuze Dranken. Wordt aan huis gevraagd en bezorgd in Bergen, Schoorl en omstreken. Beleefd aanbevelend, TEL. No. 66. G. J. VIS. Hotel Café-Restaurant Bondshotel Stalhouderij en Uitspanning RUIME SPEELTUIN. Uitstekende gelegenheid voor - Schoolfeesten en Partijen. - Trap voor beklimming der duinen 55 M. hoog. Pension „BRIGITTA" BREGDORP, SCHOORL. Ruime Zit" en Slaapkamers. Rustig gelegen bij duin en bosch. Beleefd aanbev., Mej. DUIN.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 16