-is AUme v Sn S'AetAtrnéar&S; Lm.-*; O /->*« ''li Het materiaal. Het voornaamste materiaal dat aangevoerd werd waren de basaltblokken. Basalt is donkergekleurd zeer hard vulkanisch gesteente. Het basalt voor de dammen kwam uit de groeven van het Eifelgebied in Duitsland. De bekendste zijn die van Mayen en Westerwald bij Linz am Rhein. U zou de Duitse badgasten daar opmerkzaam op kunnen maken. De afmeting van 'ons' blok is 110 bij 80 bij 40 cm en het soortelijk gewicht ligt ergens tussen de 2,7 en 3,5 ton per m3. Het weegt derhalve om en nabij de 850 kg, iets wat wij jongens inderdaad niet konden verstouwen. In het blok zit een tamelijk gaaf geboord rond gat met een diameter van ongeveer 40 mm en nog een half deel van een gat. In deze gaten werden explosieven aangebracht die tot ontploffing gebracht het massief tot brokken terugbracht. Daaruit werden de blokken gemaakt of ook basaltstenen.Uiteindelijk zou hun eindbestemming basalt steenslag kunnen zijn. Conclusie. Mijn conclusie is dat we hier te maken hebben met een basaltblok dat van een karretje is gekieperd en dan een eindje heeft gerold naar de plek waar hij ongeveer 70 jaar heeft gelegen. Naschrift. Inderdaad heeft gele gen. Want toen ik op 5 april 2005 tevreden met deze conclu sie langs het bosje reed zag ik dat de steen was verdwenen. Spoorslags ben ik naar het kan toor van Staatsbosbeheer gegaan waar ik mijn verhaal gelukkig kwijt kon. Boswachter Frans Erinkveld pakte zijn mobiel en de tractor die in de ochtend die steen had verplaatst naar een andere plek in de boswachte- rij zou de steen weer op bijna dezelfde plek terugbrengen. En warempel, de volgende dag lag hij weer op zijn plaats. Staatsbosbeheer heeft nu een plekje in mijn hart. HENK SNIP entaarde vruchtbare grond toegevoegd aan schrale grond, lupine vlinderbloemige plant (lupinus luteus), gebruikt als groenbemesting, serradella eenjarig vlinderbloemig, oorspronkelijk Portugeesch cultuur gewas, en eveneens in gebruikt voor groen bemesting 2) Met dank aan Cees Vriesman uit Callantsoog, Ed Neef en Simon Zuidwijkvan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de redac tie van Scoronlo. 3) Voor dit stukje is gebruik gemaakt van het Bestek en Voorwaarden voor het maken van drie Strandhoofden P.N. 4, 5 en 6 van de Verdediging Noordzeekust bezuiden Kamperduin. Dienst 1934 en de plattegrond Gemeente Bergen N.-H, 3e editie, B.V Uitgeverij Rijnland, ongedateerd. Bij foto: Uit 'Oude ansichten van Schoorl' van uitgeverij Pirola, Schoorl. Nog onverharde weg met jonge zeedennen. Duintop (r) de Paardehemel 1930/35. Schoor!. Harger Zeeweg Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2006

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2006 | | pagina 14