Lijkvindingen in Schoorl In dit artikel van de heer de Vos wordt beschreven wat er zoal moest plaatsvinden als er in de 19e eeuw een lijk werd gevonden. Deze door gaans lugubere vondsten kwamen voor op het strand en bij de Hondsbossche Zeewering en het Noord- hollandsch Kanaal. Op last van de burgemeester van Schoorl werd een administratie bijgehouden waarin de vinder, de naam van de overledene en andere kenmerken werden genoemd. Het begraven vond vervolgens plaats op de eeuwenoude maar inmiddels verdwenen begraafplaats van Camperduin. De geïdentificeerde personen waren: 25-11-1853 Willem Takhouder Zonder beroep, geboren en wonende te Schoorl; 66 jaar; zoon van Willem Takhouwer en Maartje Reijers, beide overleden; gevonden voor zijn werf op de publieke weg langs het Noordhollands Kanaal door Frederik Gutker, landman, oud 31 jaar, geboren en wonende te Schoorl alsmede Comelis Blankendaal, boeren knecht; oud 23 jaar, geboren te Bergen en wonende te Schoorl. 05-12-1863 Matthijs Verbaten Arbeider, geboren en wonende te Hooge Zwaluwe, Noord- Brabant; 27 jaar; zoon van Andries Verbaten en Adriana van de Veeke, echtelieden wonende te Hooge Zwaluwe, Noord-Brabant; gevonden in een sloot onder de Hondsbosse Zeewering door Franciskus Blommaars en onderzocht door J.H. Denker Huneman, genees-, heel- en verloskundige te Schoorl. 12-06-1866 Willem Blom Wonende te Zuidscharwoude, zoon van Klaas Blom, overleden en Maartje Spruit, wonende te Zuidscharwoude; echtgenoot van Trijntje Berkhout, zonder beroep, wonende te Zuidscharwoude; vroeger gehuwd geweest met Antje Kok en nog vroeger met Barendje Hof; gevonden aan de kant van het Noord-Hollands Kanaal door Dirk den Adel, veehandelaar, oud 41 jaar en Albert van den Berg, rijksveldwachter, oud 40 jaar en onderzocht door N.R Melchior, geneeskundige te Koedijk. 05-03-1875 Willem Jongbloed Arbeider; geboren en wonende in de Zijpe; 34 jaar; zoon van Lourens Jongbloed, overleden en Antje Noorden, wonende in de Zijpe; gevonden op aanwijzing van Trijntje Muil, echtgenote van Cornelis Schouten, arbeider te Warmenhuizen aan de oostzijde van de brug op de stort door Jan de Graaf, schuitenmakersknecht, oud 28 jaar en Franciskus Raap, schippersknecht, oud 27 jaar; beide wonende te Schoorldam en naderhand in de scheepstim- merloods van P. Vlam te Schoorldam. Onderzocht door A. Holterman, geneeskundige te Schoorl, die heeft geconstateerd, dat de persoon door dronkenschap is blijven liggen slapen en door bevriezing is overleden. 14-05-1880 ArieKos Zonder beroep, geboren op 28-11-1829; woonachtig te Schagen; zoon van Comelis Kos en Jannetje Gorter; echtgenoot van Aaltje Kwantes wonende te Schagen; gevonden door Jan Dekker, water molenaar, oud 48 jaar en Gerrit Jonker, landbouwer, oud 68 jaar in het Noord-Hollands Kanaal tussen Schoorldam en de Jacob Klaassensluis; de identiteit is eerst op grond van een arrest van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar d.d. 07-06-1882 vastge steld. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 5