Het vervoer naar de schietdoelen in de Schoorlse duinen in de 19e eeuw In de nummers 19 (1999) en 27 (2004) is uitgebreid ingegaan op de militaire schietproeven die in de Schoorlse duinen verricht zijn aan het einde van de 19e eeuw. In dit artikel ga ik in op het vervoer van Bergen en vanuit het noorden naar de locatie van de schietdoelen in de duinen van Schoorl. Het spoor In 1890 werd een smalspoor- baan van 60 cm breedte aange legd tussen Bergen en Schoorl. Deze lijn werd gebruikt om munitie van de plaats van de opslag en militairen vanaf het tentenkamp in Bergen te ver voeren naar de werkplek. Deze lag ongeveer op de plaats waar nu de Kerf ligt. Daar werden toen bunkerachtige gebouwen neergezet waarop met een mor tier en een kanon geschoten werd. Deze schietproeven dien den er onder andere voor om de sterkte van de diverse betonsa- menstellingen te testen ten behoeve van de nog te bouwen forten van de Stelling van Amsterdam. Het spoor begon ongeveer bij de Franschman - indertijd lag daar de boerderij van de land bouwer Albert Wilhelm van Lente - liep vandaar langs een bestaand schelpenpad naar het tentenkamp om vervolgens naar het westen, vanaf de huidige Elzenlaan, naar het noorden af te buigen naar het schietterrein. De genie had voor de bouw van de lijn toestemming gehad van Rijkswaterstaat om 'zoden te rooven en helm te steken in 's Rijksduinen'. Een 'omvangrijke arbeid' zo schrijft de rapporteur indertijd. Toch bleek het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 19