Het achttal van de Onderweg Aan de Onderweg, die ooit veel langer was dan nu, woonden enkele families waarvan de vrouwen al heel lang geleden besloten regelmatig bij elkaar te komen. Dit gebeurde dan op verjaardagen. Toen de nieuwbouw in de zestiger jaren oprukte kwam hieraan een einde. De schrijver beschrijft hoe het was en hoe het afliep. Vooral vroeger was een dubbel mannenkwartet geen zeldzaam heid op muzikaal gebied. Een dubbel vrouwenkwartet kwam niet voor. Aan de Onderweg hebben echter acht dames voor heen weliswaar niet gezamen lijk de zangkunst beoefend, maar ze kwamen wel achtmaal per jaar bij elkaar op bezoek. De Onderweg begint bij de Damweg naast het autobedrijf van Vestering en eindigde inder tijd bij de Voorweg. Thans heet dat laatste stukje Sleedoorn weg. Kort na de oorlog vatten de vrouwen die aan de Onderweg woonden het plan op om, als ze jarig waren, bij elkaar op visite te komen voor een theemiddag je. Van de Sleedoornweg af gezien was aan de rechterhand een boerderij bewoond door het gezin Delis. Dat was de le. Schuin daar tegenover de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 16