Een gesprek met een echte Schoorlaar -In Schoorl zijn aan de Heereweg nog drie boerde rijen waarop geboerd wordt in de oude betekenis van het woord. Samen met Henk Snip heeft ondergetekende, in aansluiting op voorgaande stukjes over Schoorlse men sen, een gesprek gehad met één van die boeren, Willem Rens. De familie van Willem Rens komt oorspronkelijk uit de Zijpe. Om precies te zijn van de Westerduinweg. Rens zelf is op de boerderij geboren aan de Heereweg 297 te Groet, waar hij nu nog boert. Het was goed dat we met z'n tweeën bij hem waren want Rens spreekt nog steeds de taal van voorheen in deze streken. En Henk Snip ook. Een soort Zijpers Westfries dat je al heel lang spreekt als je op 22 september 1921 bent gebo ren. De vader van Willem Rens, Pieter Cornelisz Rens heeft zeven jaar in Canada en Amerika in het hout gewerkt voordat hij in 1914 samen met zijn neef Arie Ariesz Rens de boerderij kocht. Hij sprak daar om goed Engels en vlak na de bevrijding heeft hij zijn kennis nog een paar keer kunnen gebruiken. In Schoorl waren er niet veel die vloeiend Engels spraken en zeker niet met een Zijperse tongval. Trijntje, zijn vrouw, kwam ook uit de Zijpe en zij was ook een Rens, Trijntje Rens-Rens. Zij sprak alleen Zijpers. De beeldbepalende stolpboer derij met rieten kap is ruim gesitueerd op ongeveer 30 are grond en gelegen tussen Brood- en Banketbakkerij Bakker (nr. 293) en het woonhuis, een vroe ger cafeetje, van de familie Balfoort (nr. 301). De eenvoudig uitgevoerde voorgevel heeft rechts van de deur een venster ten behoeve van de stal. Vroeger de koeienstal maar nu worden tegen de lammerentijd de scha pen daar gestald. Links van de deur twee vensters voor een woonkamer en helemaal links een venster voor een slaapka mer. Een standaard voorgevel kun je zeggen, met dien ver stande dat de ramen in de zoge noemde Franse empirestijl zijn. Tegen de linkerzijgevel staan twee aanbouwen, de voorste van 1916 en de andere van 1960. Daarin werden we door Willem ontvangen, in een functionele woonkamer zonder enige opsmuk. Het interieur van de boerderij, gebouwd in 1868, is nog vrijwel geheel intact. Wanneer en waar het laatste onderhoud had plaatsgevonden is moeilijk in te schatten, maar alles wat Willem nodig heeft om z'n vijftig schapen te beheren is aanwezig. Rechts op het terrein, achter de boerderij staan een aantal schuren en onderkomens die met elkaar een complexe indruk geven. Alles in dienst van de schapen. De omgeving van de boerderij is zeer verso berd sinds tenminste tien grote iepen zijn verwijderd in ver band met de iepziekte. Pontificaal aanwezig is een grote tractor. Met graagte rijdt Willem hiermee, hoog en droog door het dorp en dagelijks vier of vijf keer naar zijn land. Zijn vader begon op 15 mei 1916 met zes koeien, welk aantal is toegenomen tot gemiddeld twaalf. De stal kan er veertien bevatten. De melk werd Cultuur-historische Vereniging Scoronlo maart 2005

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2005 | | pagina 10