BOEKEN VLECHTWERK Mandenmaken was - en is nog steeds - per definitie handwerk, want een mand kan niet machinaal worden gevlochten. Naast het 'gewone' vlechtwerk voor gebruiks artikelen, bestond er heel fijn werk, dat nog terug te vinden is in bijvoor beeld oude poppenhuizen. Over dit heel fijne vlechtwerk en de daarbij gebruikte techniek van het fijn- scheenwerk, gaat: Mia Pot - Van Regteren Altena, 'Een mandeken van fijne teenen.' Speurtocht naar plaatsen van her komst van het fijnscheenwerk in West-Europa, Stichting Wilg en Mand, Ijsselstein 1998, ISBN 90-804509-1-X Deze aankondiging van het boek van onze plaatsgenote en gewaardeerd lid, mevr. Mia Pot, vonden we in het oktober-nummer 1999 van Alledaagse Dingen, het nieuwsblad voor volkscultuur.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 6