d »r'-/ ïe<V '£s ï-4^0 t//< ZO. -Ass^TAW/«'/A< ibdtjc >4 Qi&fZem ■'mmad.,- botsing als winnaar uit de strijd dan konden de geschrokken bus passagiers overstappen op de tram en hun reis veel veiliger en com fortabeler voortzetten. In Schoorl was het in 1921 Jaap de Jong de smid die samen met Bas Glas een busbedrijfje startte en tussen Alkmaar - Schoorl - Petten ging rij- den.Zij hadden een 12 persoons Fiat busje later aangevuld met een Renault-bus. Na 1925 werd het wagenpark nog verder uitgebreid. In 1939 werd dit bedrijf overgeno men door Min Schalkwijk te Bergen.In 1924 startte G.van Muilen uit Schoorl met een dienst Alkmaar - Petten, hij hield het 4 jaar vol. Zijn beide chauffeurs waren Jan de Ridder en Klaas Strooker. Tussen Warmenhuizen en Schoorl reed twee maal per dag een bus bestuurd door Arie Mooy uit Zijdewind. De Post: het vervoer en de bestelling Nadat er een overeenkomst was afgesloten met de PTT werden er ook poststukken op de lijn ver voerd. Hiervoor was er in de tram een 'Conducteur der brieven malen', dus een postbeambte aan wezig. Deze sorteerde en stem pelde de brieven en poststukken tijdens de rit in de tram. De buslichtingen langs de lijn waren afhankelijk van de dienstre geling van de tram. De post voor de plaatsen langs de lijn werden vanuit Alkmaar en Schagen aan de tram meegegeven. In Schoorldam was Adolf Nicolai sr. beheerder van het post kantoortje, verder werd hij na de opening van de tramlijn ook brug wachter van de draaibrug. Ook de vlotbrug voor zijn huis bediende hij. Zijn zoon Adolf Nicolai jr. bezorgde later de post in Schoorl dam/Warmenhuizen samen met Freek de Waal. De laatste bezorgde ook de post in Krabbedam en omdat hij niet kon fietsen liep hij altijd over de trambaan naar Krabbedam. De dienstuitvoering vanaf 1940 tot aan 1969. Na het uitbreken van de 2e wereldoorlog was er een toename van het personen- en goederenver voer te zien omdat er geen brand stof voor de bussen en vracht wagens meer was. In 1941 kreeg Schoorl een diligence dienst tussen het station Schoorl en Camperduin. Stalhouder Siemen Meereboer (Heereweg, Bregtdorp) verzorgde deze rit acht maal per dag. Deze duurde 55 minuten en kostte 35 cent. Koetsier was Jaap Hof en conducteur Heintje Laa. De diligence dienst bleef bestaan tot er weer bussen, met een hout gasgenerator, gingen rijden. In 1943 kon men zes maal per dag heen en weer reizen tussen Alk maar - Schoorl - Warmenhuizen. De tram bleef tot de spoorweg staking, op 17 september 1944, rijden. Na de bevrijding werd het goede renvervoer zo snel mogelijk hervat o.a. vanwege de voedselvoorzie ning. De lijn had geen noemens waardige schade geleden door de oorlog. Het personenvervoer startte pas op 7 oktober 1946 met vijf slagen per dag. Over het traject Alkmaar - Warmenhuizen deed de tram 50 minuten waarvan het gedeelte Alkmaar - Schoorl 20 minuten kostte. Op 4 oktober 1947 vertrok de laat ste personentram uit Warmenhui zen naar Alkmaar om 23.26 uur. Foto genomen ter gelegenheid van een excursie, op 19 juni 1960, van de Nederlandse Vereniging van Belangstel lenden voor Spoor- en Tramwezen. Op de foto staat een DE2 nr. 88 Coll. G. Barendregt Cultuur historische Vereniging Scoronlo 2000-21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 4