De geschiedenis van het spoor rond Schoorl n In dit vervolgartikel van de heer Barendregt wordt de geschiedenis van het spoor te Schoorl behandeld. Dit artikel is het tweede in een serie van drie. In het eerste deel is de ont staansgeschiedenis van het spoor behandeld, in de negentiger jaren van de vorige eeuw tot de in gebruikname in 1913. In dit deel wordt aandacht gegeven aan de periode daarna tot het einde in 1968. De dienstuitvoering tot aan 1940. Toen de tramlijn Alkmaar - Schoorl op 7 juni 1913 in gebruik werd genomen reed men zeven slagen (heen en terug) per dag. In Schoorl was het emplacement voorzien van een omloopspoor, met een perron ertussen en een zij spoor voor het laden en lossen van goederenwagens met o.a. bagage, fietsen etc. Hier kon dus om gelopen of gekruist worden door de tram. Het station was haaks op de Laanweg gelegen zodat de tram al spoedig de bijnaam kreeg: 'de Laanweg express'. Zodra de gehele lijn geopend was verviel de aparte dienstregeling naar Schoorl. Er reden toen negen tramparen namelijk zes maal doorgaand naar Schagen en drie maal tot Schoorl. Men reed veel met gemengde trams (personentrams versterkt met goederenwagens). Onderweg gaf dit nogal wat oponthoud, er werden wagens uitgerangeerd en er werd geladen en gelost. Dit kwam de rijtijd niet ten goede, in 1913 had men voor Alkmaar - Schoorl 22 minuten nodig. Voor Alkmaar - Schagen kwam men op een rijtijd van 80 minuten en in 1919 was dit opgelopen tot tussen de 85 en 105 minuten. De prijs van een retourtje Alkmaar - Schagen kostte in 1913 80 cent voor de tweede klasse en 55 cent voor de derde klasse. De tramlijn was maar een matig succes zoals uit de korte levensduur duidelijk naar voren komt. Reeds in het begin van de twinti ger jaren begon zich de duidelijke terugloop af te tekenen. Eerst een minimale opbrengst en later moest er zelfs geld bij. Één der oorzaken was de opkomst van de 'Wilde Autobus'en de vrachtauto. In 1932 zijn er nog wat verbeterin gen uitgevoerd ten behoeve van de reizigers, namelijk het Berger tunneltje onder het stationsem placement van Alkmaar door, zodat men niet meer via de lucht brug moest lopen. De maximum snelheid van de baan werd verhoogd van 35 km per uur naar 45 km per uur. Dit resulteerde in een rijtijd verbe tering. Voor Alkmaar - Schoorl was nog maar 19 minuten nodig en voor Alkmaar - Schagen tussen de 62 en 73 minuten. Ook werden er 'moderne benzine motorwagens' ingezet voor het personenvervoer. Dit alles mocht niet baten want op 7 oktober 1933 werd het minst rendabele lijngedeelte, het traject Warmenhuizen - Schagen, gesloten. Met de opbrengsten van de ver koop van de grond en de gebou wen kon men de lijn Warmenhuizen - Koedijk openhouden. De Zijpenaren waren hierna aan gewezen op de ATO - busdienst die langs het Noordhollands kanaal reed en ondermeer bij alle vlotbruggen stopte. In 1936 kwam er de buslijn Scha gen - Schagerbrug - de Groote Sloot - Warmenhuizen - Koedijk - Alkmaar bij: de Q - bus. In 1935 ging men alweer praten over het opheffen van de rest van de lijn Warmenhuizen - Schoorl - Koedijk, omdat de opbrengsten veel te laag waren en men geen verbetering in de toekomst zag. Vooral in Warmenhuizen waren de gemeenteraad en de diverse tuin bouworganisaties hier fel tegen gekant. Onder andere in Schoorl werd een tramcomité opgericht. In Schoorl en Warmenhuizen probeerden deze comités de bevolking te motiveren om de tram meer te gaan gebruiken. Het resultaat was dat er in 1937 een kleine opleving in het goederen vervoer te bespeuren viel. Hierna zette de daling zich echter weer gestaag voort. Er werd afgesproken dat er voor 1939 een flinke toename moest zijn in het vervoer anders werd de lijn alsnog gesloten. Dit alles had in 1936 een overeen komst met het Rijk tot gevolg waarin werd vastgelegd dat de lijn in 1938 door de NS werd overge nomen en dat per 1 januari 1940 de NdSM als maatschappij door het Rijk werd overgenomen en geliquideerd. Er werden door het Rijk geen uitkeringen verstrekt zodat de aandelen NdSM geen waarde meer hadden. De Wilde autobussen Er waren rond 1920 allerlei auto busdiensten ontstaan die de winst van de tram aardig afroomde. De meeste bussen hadden de gewoonte vijf minuten eerder dan de tram te vertrekken en dan de reizigers van de haltes voor de tram uit op te pikken. Dit leidde natuurlijk meerdere malen tot hevige ruzies tussen het bus- en trampersoneel. En als de trammachinist kans zag om zijn concurrent klem te rijden liet hij het niet na. Kwam hij na zo'n Cultuur-historische Vereniging Scoronlo 2000-21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 3