Carrie Laan. handwerken. Ze waren met onge veer tien vrouwen. Je moest je eigen spulletjes meenemen wol en borduurgaren enzovoorts. Ze maakten prachtige dingen en één keer in het jaar, tijdens de kermis, werd alles verloot en het geld werd aan de armen gegeven. Toen de arme mensen een uitkering kre gen is de vereniging opgeheven. Er waren dames bij waar ik als kind heel erg tegenop keek. En dan "s zomers dan werd er in het duin wel eens een concert gegeven, daar gingen wij heen. Bij Westerkimme ging je dan het duin in. In een duinpan stond dan een piano en op de helling zat het publiek. De piano reden ze met een schelpenkar het duin in. Een man, Piet Daalenberg zong solo, de man kon geweldig goed zingen. En dan was er ook nog een zang koor, prachtig was dat." Heeft u vroeger gestudeerd? "Ja, ik ben eerst naar het lyceum in Alkmaar geweest. In de oorlog studeerde ik klassieken, Latijn en Grieks en dat soort zaken, in Utrecht. Dat was in die tijd toch al wel heel gewoon. De jongens waren allemaal opgeroepen voor de militaire dienst, ik kreeg daar door makkelijk een kamer. De eer ste dag dat ik daar op die kamer was, kwam er een soldaat mijn kamer binnen, die kwam uit dienst. Hij dacht dat daar ene Toxopeus zat op die kamer, dat was niet zo, ik zat daar. Ik heb hem toen iets te drinken aangebo den. Zo heb ik mijn man voor het eerst ontmoet. De soldaten die voor arts studeer den moesten uit dienst om hun studie af te maken. Toen mijn man In 1941 trouwde de heer en mevrouw Risselada en woonde in dit prachtige huis, Heereweg 282 te Hargen De eerste tennisbaan van Schoort, halverwege de Heringalaan, met de eerste tennisspelers van SchoorI wilde hij daar niet wonen, zodoen de mochten wij erin, zodat het dan bewoond was. Maar dat hielp niets, we zijn er na een jaar toch weer uitgestuurd door de Duitsers Heel Hargen moest evacueren. We hebben nog aan de Omloop gewoond, in een zomerhuis van twee dames. En we hebben nog zeven jaar in dat dubbele woon huis naast de Bokkensprong gewoond. Daarna hebben van woning geruild met mijn ouders. En ik vind Groet nog altijd het leukste om te wonen, de mensen zijn er zo anders. Na de oorlog hebben mijn moeder en ik de plattelandsvrouwen opge richt. Er was in Schoorl een groep en in Groet. Ik heb toen nog gepro beerd de club van Groet samen met die van Schoorl te laten doen. Dat was wel een goed idee, maar er was geen sprake van, Groet wilde dat beslist niet, een paar vrouwen hebben dat eeuwig geweigerd. De mooiste avonden vond ik als er iemand een boek kwam bespreken. Er werd natuur lijk ook wel flink geroddeld. Kent u het woord beurzen? Dat bete kend roddelen. In 1952 zijn we naar dit huis gegaan We zijn hier niet meer weggeweest, het hecht wel. De bomen zijn met mij mee gegroeid. Het was wat hakhout maar nu kun je er niet meer overheen kijken." klaar was met zijn studie moest hij naar Duitsland, tenzij hij gevestigd was. Mijn vader wilde graag dat hij naar Schoorl kwam. Mijn vader heeft zich de oorlog heel erg aangetrokken. Hij had geen auto maar ook niets meer. Het was dus heerlijk dat wij kwamen. Dat was mijn man helemaal niet van plan. Maar zo ben ik uiteindelijk wel weer hier terechtgekomen" Waar heeft u zoal gewoond in Schoorl? "In 1941 zijn we getrouwd. We woonden eerst in een prachtige boerderij naast de viswinkel op Hargen, Heereweg 282. Dat huis was toen van een jeneverhandelaar uit Leiden. Omdat er oorlog was Cultuur historische Vereniging Scoronlo 2000-21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Scoronlo: uitgave van de cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2000 | | pagina 13