op deze P^'^l^oorfen Groet af informatie ova fkofI,stfg is:"ite die waarsctwn^f meriand. We oude gids ov® ,kg oids en wanneer d.e weten niet welke 9 s uil de is U',9e& Graag een tetefoontte droom heipe"- naar J- P Keuris. Op de derde leest men: DIT - HUIS - IN - S- HEMELS- GUNST- MEER- DAN- EEN- EEUW- GESPAARD VOOR - T- ZEEGEWELD. DOOR - ZORG - EN- VLVT- EN- KUNST- BEWAARD ZAG T WOEDEN VAN DEN - KRYGIN - ZYNE- ONTRUSTE MUUREN T IS ZINTS BALDADIGHEID ZYN EERSTEN LUISTER SCHOND MET MINDRE PRACHT HERSTELD OP ZYN EN OUDEN GROND GOD GEEF DAT DIT GESTICHT -TOT -S WAERELDS -EIND -MOOG -DUREN. 1803. L. D. 5. Gemeente SCHOORL. n. SCHOORL. De KERK is een onbelangrijk gebouw, welks stichting op een steen, in den noor* dermuur geplaatst, dus wordt beschreven: DE- TYDDIE- NIETS- VERSCHOONT- VERSLOND- MYNEERSTE-'WEZEN DOCH-BOUWKUNST-HEEFT-OP-NIEUW-MYN-DEELEN-T -SAAM -GEHECHT CORXELIS VAN FOREEST DEN EERSTEN STEEN GELEGT EN K - BEN. UIT - STUIVEND. PUIN- IN - BEETRENSTAAT- HERREZEN. ANNO MDCCLXXXIII. -> *-v Raadhuis te Schoor!. Het koperwerk der kerk bestaat uit een kaarskroon van 12 lichten. In den toren hangt een klok van 0.S9 M. middellijn, waarop, als randschrift: L HAVERKAMP ME FECIT HORNAE AO i7S3.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 7