aflikken. Tussen deze twee groene oppervlakten staan de 'Wilca Hoeve' en 'Mea Wilca'. De Stichting is er enige jaren geleden in geslaagd om het huisje van wijlen Jan Pool, gelegen aan de Laanweg, aan te kopen. Verscholen in het groen, op een benijdenswaardige plek, dichtbij, maar toch ver van het drukke verkeer en het centrum van Schoorl. Daarnaast is de Stichting in het bezit van een weiland, gelegen aan de Oudendijk, ter grootte van 2.63.50 ha. Dat nu is allemaal eigendom van de Stichting. Daar mag Schoorl best blij om en trots op zijn. De Stichting hoopt dat al deze eigendommen tot in lengte van jaren voor het nageslacht kunnen worden bewaard. Maar wie Schoorl kent weet dat er meer is dat verdient om bewaard te worden. Neem het perceel weiland gelegen aan de Wolphert van Brederodeweg, reeds eerder genoemd. Maar ook verschillende bosschages in Aagtdorp en aan de Bobbeleweg, die in particuliere handen zijn en niet te vergeten de schitterende krocht in de bocht nabij Hotel Merlet. Slechts een momentopname scheidt hier het landelijke groen van de bebouwing aan de Duin- en Heereweg. Met steun van de inwoners van Schoorl en eventuele sponsors hoopt de Stichting ook in de toekomst nog de nodige eigendommen te verwerven. De secretaris van de Jelgersma van der Hoop Stichting, J. de Witte De naam Jelgersma voert ons terug naar ds. Jelgersma, die in Schoorl, Groet en Camp predikant is geweest van 1843 tot 1904, dus 61 jaar. In het boek 'Kerk tussen wildernis en weidegrond', uitgave Pirola, wordt uitvoerig uit de doeken gedaan wat deze man voor Schoorl heeft betekend. In dat boek vinden we ook een portret van ds. Jelgersma, dat wij hierbij afdrukken. Wellicht komen we in een volgende uitgave van 'Scoronlo' op deze markante figuur terug. S.L. Ds. W. Jelgersma

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 5