Van de redactie In het artikel over de Hondsbossche van dhr. Zuidweg stonden in het vorige nummer een tweetal foutjes. In de alinea over de jaarlijkse peilingen stond dat de onder zeese oever voor de Hondsbossche 'ondiep' was, dat moet zijn 'verdiept'. In de alinea over het aanbrengen van de zink- stukken stond dat de bestorting 'later bleef liggen', dat moet zijn 'beter bleef liggen'. Het is praktisch ondoenlijk om aange leverde kopij na gezet te zijn nog een keer te laten corrigeren door de schrijver Wel is het zo dat de artikelen nog vaak met de hand geschreven zijn, wat het maken van zetfouten in de hand werkt. Als een extra controle laat ik de drukproeven nu contro leren door J. P Keuris voordat het blad gedrukt wordt. Over schrijvers hebben we inmiddels niet te klagen. In dit nummer vindt u o.a. een artikel van mevr Pot over mandenmaken etc., en dhr. B. A. van Dijk begint een nieuwe rubriek onder de titel 'Schilfers'. Verder veel bijdragen van J. P Keuris, die ook materiaal verzamelt dat voor onze periodiek interessant is. In dit verband is ook de aankondiging dat een werkgroep wordt opgericht belangrijk. Bij voldoende enthousiasme en belang stelling kunnen we interessante artikelen tegemoetzien. In De Duinstreek van 18 oktober j.l. stond aangekondigd dat in 'Het Zandspoor' een expositie zou zijn over de geschiedenis van de Schoorlse duinen, cultuurhistorie en archeologische wetenswaardigheden. Wie het bezoekerscentrum een dezer dagen heeft bezocht zal tevergeefs naar deze zaken gezocht hebben. Er is inderdaad een expositie, maar die bestaat uit de repro- dukties van de schilderijen van Jan van Scorel, zoals die ook gecirculeerd hebben op de scholen en in de bibliotheek werden geëxposeerd, en een vitrine over het ontstaan van het boek 'Jan van Scorel' van Hanny Alders, uitgeverij Conserve. Hoe deze berichtgeving is ontstaan weet ik niet. Wel is duidelijk dat het foutloos uitgeven van een krant, periodiek of boek niet eenvoudig is. Of, zoals mijn vroegere collega wel eens verzuchtte als het zetduiveltje ons weer eens lastig viel: 'We hebben een moeilijk vak'. En dat is waar, maar het is ook een mooi vak. En daarom blijven we proberen met bescheiden middelen een interessant en foutloos periodiek 'Scoronlo' te maken. Siem LeegwaU

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 2