De geschiedenis van een ambacht Mandenmakerij in Nederland door G. M. Pot-van Regteren Altena. Handwerk-als-broodwinning lijkt uit te sterven. Weven b.v. evolueerde van thuisarbeid op één getouw naar textielfabricage op oneindig grotere schaal. Aardewerk komt massaal uit fabrieken. De onderlinge verhouding tussen productie, kosten, arbeidsuren en lonen veranderde daarmee radicaal. Ook de vormgeving werd 'industrieel' en een apart beroep, soms aanleunend tegen de beeldende kunst. Min of meer gelijktijdig met deze ontwikkeling en misschien als reactie erop, groeide toch weer de belangstelling en de waardering voor de individuele uitoefening van zo'n ambacht. Begonnen als liefhebberij' heeft het in enkele gevallen zelfs tot groot vakmanschap geleid en zijn er nieuwe en originele toepassingen uit voortgekomen. Ook het mandenmaken is nu bijna uitgestorven in onze contreien, want industriële ontwikkeling ervan is onmogelijk: mandenmaken is per definitie handwerk. Ook al schijnen er enkele Amerikaanse patenten te zijn op machinale vlechtsystemen, het is niets geworden. Als verpakkingsmateriaal werden manden vervangen en verder werden ze op grote schaal ingevoerd uit lagelonenlanden. En nu bloeit het weven 'met de hand', het draaien of kneden en bakken van potten en ook het mandenmaken herleeft, niet alleen in ons land. Niet meer als volledige broodwinning, wel als bron van intense betrokkenheid en bevrediging voor degenen die het in hun vingers blijken te hebben. De nu 15 jaar bestaande Stichting Wilg en Mand heeft de herleving van het ambacht in deze zin bevorderd. Cursussen, vakopleiding en het vormen van een collectie behoren tot haar doelstellingen. Zo ook historisch onderzoek; van dit laatste is de lezing van mevr. Pot het, met dia's geïllustreerde, verslag. De avond van de 10e oktober was een aardig gevulde Camperduinzaal van de Bhnkerd getuige van een boeiende lezing met lichtbeelden over bet oude ambacht van mandenmaker. Mevrouw Pot had haar inleiding in korte onderdelen samengebracht en met duidelijke beelden geïllustreerd. Een aantal aanwezigen maakte in de pauze gebruik van bet ter beoordeling geven van meegebrachte manden en vlechtwerk. Een bos bloemen, een boekenbon en een applaus van het aandachtig gehoor was de dank voor mevrouw Pot voor deze start van het Scoronlo seizoen. JPK. Cultuur Historische Vereniging Scoronlo Bestuur: E S. Gutker, Heereweg 322 secretaris K. van Lienen, Teugelaan 3 voorzitter J. P. Keuris, Slotlaan 25 M. Mol, Bosrandweg 3 H. J. Snip, Heereweg 321z J. Veter, Heereweg 243 J. de Vries, Verdistraat 10, Alkmaar Redactie: S. Leegwater, Hagedoomweg 90, tel. 2271 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 15