SPOREN VAN NIJVERHEID: OP ZOEK NAAR INDUSTRIEEL ERFGOED Nederland industrialiseerde zich vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, aanvankelijk aarzelend, vervolgens met rasse schreden. In het tijdvak 1850-1940 wordt het leven in steden, dorpen en regio's diepgaand beïnvloed door de komst van stoom en staal, de bouw van fabrieken, pakhuizen, bruggen, industriemolens, watertorens en arbeiderswijken. Het ontstaan van de moderne samenleving vindt haar wortels in dit industriële tijdperk. Deze korte cursus richt zich op hen die onderzoek willen doen naar materiële en immateriële sporen van het industrieel verleden. Te denken valt niet alleen aan monumentale bedrijfsgebouwen, maar ook aan produktie-technische ontwikkelingen en de economische en sociale gevolgen voor de plaatselijke samenleving. Aan de orde zullen komen de mogelijke onderwerpen en aandachtspunten van historisch onderzoek en het zoeken naar informatie in bibliotheken en archieven. De cursus wordt ondersteund door een handleiding. Het jaar 1996 is uitgeroepen tot het Jaar van het Industrieel Erfgoed. In heel Nederland zal aandacht worden besteed aan dit thema en overal worden initiatieven genomen voor onderzoek naar het lokale industriële verleden. In samenwerking met de collega-instellingen in Zuid-Holland en Utrecht is de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland een project gestart om dergelijk historisch onderzoek te ondersteunen. Het volgen van de cursus verplicht echter niet tot deelname aan het project, maar deelnemers aan het project krijgen korting op de cursusprijs. lokatie: nader te bepalen aan de hand van de woonplaatsen van de deelnemers tijdstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur duur: 2 lessen kosten: 30,-- (deelnemers aan het project 20 korting) data: 31 oktober en 14 november 1995

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 13