Werkgroep Scoronlo i.o. Vrijdag 15 sept. '95 kwamen tussen 10.00 en 12.00 uur op het adres Slotlaan 25 bijeen: mevr. Guda Venema-Wildeboer, dhr. Schelten van der Zee, dhr. Herman de Vos en dhr. Jan Keuris, om te spreken over werkmethoden van werkgroepen. Aanleidng was het project 'Sporen van Nijverheid' zoals dat door de Stichting Regionale Geschiedbeoefening N.H. is aangekondigd. Omdat uit Haarlem nog geen nadere informatie was binnengekomen, deden we zelf een Schoorlse inventarisatie, waaruit bleek dat van een plaatselijke nijverheid geen of weinig sprake is geweest. Wel van leverantie van grondstoffen: zand en water. Een mogelijk gebied van onderzoek zou kunnen zijn: mobiliteit, resp. vervoer. Als suggestie voor een excursie werd gezien: bezoek aan een regionaal archief in Alkmaar of Hoorn. De volgende bespreking is vrijdag 3 november a.s., van 9.30-11.00 uur, Slotlaan 25. Belangstellenden zijn welkom. Coördinatie: Jan Keuris, tel. 1076, Schoorl. Hiernaast het betr. artikel. Belangstellenden kunnen via de bestuursleden meer gegevens krijgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 12