EerjameVromeUL. in de prote&iè des Alderhoossten bevelendeGefchreven tot Hoorn den Jttly 1744 Ter^Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en- f de Wefl-Frie/landin Wed' Friejland ende den Noorder-quartiere u-émo-er^va^aea-f *J i/eu^n-rxw e*. <*>,yt tyitny&idljL 'Ui ïi-rej ttïwut muft*~1z w

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 4