Geachte leden Elke historische vereniging wil graag bewaren, zo ook Scoronla Dat wij nooit echt een oproep hebben gedaan om boeken, geschriften, documenten, ad. aan ons te geven, lag gelegen in het feit dat wij geen opbergruimte hadden. Sinds enige tijd beschikken wij echter over een archiefkast en kunnen wij uw geschenken veilig bewaren. Ook andere zaken die met het verleden te maken hebben kunt u bij ons kwijt. Mocht u iets hebben, waarvan u vindt dat het voor het nageslacht bewaard moet blijven, en onze vereniging heeft er iets aan, laat het mij of een ander bestuurslid weten. Verder meldde Jo Kroon n.a.v. het artikel over de boerderij in Camperduin, waarin hij jaren gewoond heeft, het volgende. Het seinmateriaal van de Marine is ongeveer 17 mei 1940 weggehaald. Tijdens de brand lagen er strandspullen van Minkema (o.a. badstoelen) en drie doeken zomerhuisjes, die in het zomerseizoen op het kampeerterrein van Otichem op zolder stonden opgeslagen. Mocht u aanvullende mededelingen hebben over artikelen in ons blad, dan horen wij dit graag. Wij stellen hier bijzonder veel prijs op. Verder kunnen wij best nog enkele nieuwe leden gebruiken. Vriendelijke groeten, Fred Gutker. Cultuur Historische Vereniging Scoronlo Bestuur: F. S. Gutker, Heereweg 322 secretaris K. van Lienen, Teugelaan 3 voorzitter J. P. Keuris, Slotlaan 25 M. Mol, Bosrandweg 3 H. J. Snip, Heereweg 321 z J. Veter, Heereweg 243 J. de Vries, Verdistraat 10, Alkmaar Redactie: S. Leegwater, Hagedoomweg 90, tel. 2271

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 2