4f£zi J±i±jt iz^ïz'-' fc^rrSr- OML dJfy'tLi&L Uyjf GfrttOUL h<SQj~ IU{*~- G&yl^L- HicQlUrr-i"4.')£4 (^Ur<- <L a <***y± - Van 1712 tot 1743 werden de volgende resoluties gemaakt: 29 Mei 1729: "Degenen die een burenladder gebruiken van ons schependom, moeten deze ladder of ladders binnen 24 uur nadat het werk gedaan is, weer op hun vaste plaats terug hangen. Anders verbeuren ze hun wegengeld. Dit is ten voordele van de armen van Schoorl Ze mogen door iedereen bekeurd worden. Iedereen moet voorkomen dat hij schade krijgt". Op 29 mei 1729 kwam er een nieuwe schrijver voor de buren boek en. De volgende resoluties, gekeurd op 12 mei 1712, werden overgenomen uit het buren boek van de vorige schrijver. 'Wij buren verhuren jaarlijks onze eigendommen aan degene die daarvoor de meeste penningen biedt. Gewoonlijk wordt er betaald in de week na de Pinkstermarkt, na het effenen van de wegen. Op die dag worden alle schulden van de buren betaald, waarna het overige geld verdeeld wordt onder alle huishoudingen met vuur en licht Dit hebben mensen met een huishouding, zodat degenen die met twee of meer personen in een huis wonen, het hele jaar door een warme haard moeten houden, om te voorkomen dat ze dat jaar hun burenrecht niet krijgen. Uit ieder huisgezin moet een man komen, die zich voor een dag bij een ander kan verhuur en om geld te verdienen. Als er geen man is, kan de vrouw iemand van buiten sturen om voor haar te werken, maar niet om bier te drinken. Alle weduwen echter, krijgen hun geld zonder werkman te hoeven sturen. Als er kinderen zijn, dan kunnen deze behoorlijk te werk komen". 3 Juni 1738: Besloten werd dat de resolutie van 11 juni 1699, die met algemene stemmen was aangenomen, dat niemand enige jongens van onder de achttien mocht sturen om wegen te maken, overeen kwam met de resolutie van 29 mei 1729, dat niet iemand gestuurd mocht worden die zich niet voor een dag bij een ander kon verhuren. Dit artikel zal nog vele vragen oproepen. Verder onderzoek volgt. Truus de Vries.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1995 | | pagina 13