I I -r.^ntgmtté; cZT:3-5 uur in Hak°ff Joh. Nic. Kroon en Geertje de Jong Generatie VI 32. JAN KROON, geb. verm. Warmenhuizen ca. 1745, ondertr. Warmenhuizen 22—7 1769 33. AALTJE SIMONS KUIPER. 48. SIMON DE JONG, geb. Schoorldam, ged. Schoorl 25-10-1722, overl. Schoorl 14-6-1774, ondertr .(2) Schoorl 4-6- 1762 MAARTJE SIJMEN DALENBERG, geb. Schoorl, overl. Schoorl 14-12-1795, ondertr. (1) Schoorl 7-1-1749 49. REINOUW CORNELIS HOOGSCHAGEN, overl. Schoorl 5-11-1756. Simon de Jong, oud 14 jaar ,te Schoorl laat zijn testament opmaken en bepaalt daarin dat zijn moeder Trijntje Vreriks zijn enige erfgenaam zal zijn. Op den 20 july 1737. inv.ncx 500. fol. 98 t. oud not. arch. Alkmaar. 50. PIETER KLZ. HANSEN, geb. ca. 1730, tr. 51. AAFJE CORNELIS BUTTER. 56. DIRK HOOGVORST, geb. ca. 1735, ondertr. Schoorl 21-1-1759 57. MAARTJE JANS SCHUIJT, geb. Bakkum ca. 1735, overl. Schoorl 7-4-1794. 58. JAN NIEROP, tr. 59. AALTJE CLAAS. Generatie VII 96. SIJMON JANSZ, geb. ca. 1695, overl. Schoorl voor 23-8-1722, tr. (1) NEELTJE ZEGERS, tr. (2) 97. TRIJNTJE VREDERIX, overl. na 7-1737, tr. (1) SIJMON JANSZ, geb. ca. 1695, overl. Schoorl voor 23-8-1722, zn. van Jan Simensz en Trijn Sijmens. 96a. AACHT SIMENSZ, geb. Schoorl, ged. Schoorl 24-4-1676. 96c. TRIJN SIMENSZ, geb. Schoorl, ged. Schoorl 4-1-1676. 98. CORNELIS HOOGSCHAGEN, tr. 99. AALTEDIRKS. Generatie VIII 192. JAN SIMENSZ, geb. ca. 1650, tr. 193. TRIJN SIJMENS, geb. ca. 1650. 194. FREECK JANZ, geb. ca. 1660, ondertr. Schoorl 27-1-1686 195. TRIJN CLAES, geb. ca. 1660. 1886—1946 Donderdag de tweede Mei ,.i c zesng jaren geleden zijn 77 het N.coiaas Kroon en Geer'tie di ,'ohaM" echt vcremgd werden DJdeJonB de zullen de 86 en 81 L? T*39 2 Mei getrouwde kinderen 14 tiOU$.es,met hun horchse landheer d ch.er'sta °D2e; Wdd- druk.e, dan zullenzf zich kunn eerste 38 jaren dat Lx? P°ral de onder aan de dijk te Cam j daar altijd gemakkelijk toen U,'°jf oie! kaasd werd en de zoetemelks^ 4 f H u" opbracht, en dan de laat,,7 5 9,d' oorlogsgeweld en evacïï,Z JT? '°ea ongemoeid het. „Door t ni" gereten, viel soms wat loof,™weer af' ■naar het leed en de moéde en" zij zijn vergeten, er is th* 2Or0en tot dankbaarheid. „De her&t" l™Vede° de lente wrocht na een t il Wat armbestuur, jaren lana lid burgerlijk van toezicht od de Cr? n raad schatter van de wachter, diaken, ouderlinoklingen. kust- '0 de Ned. Herv. Kerk enz I k?kn?cester jaren heeft hii zirh w* laatste en bekijkt hS her daarui,tJtcru9getrokken Od zijn huisjé. Z"n die leed noch last deed sagen. 9 J- N- KROON f I G. KROON-DE JONG f herde^kenan9e Echtvereni9tag te Putten: M' f - A' Foftersu'l ff Zand: g J) Swan-Kroon hi. Swan S f SchaBen:k'nderenenkleinkindL'ren E. Bremer-Kroon g> Schoorl: eD k,e"kind J' W. Kroon G. Kroon-Helder Jt J kinderen en kleinkinderen f CROET, April 1946. 9 tieeieweg A 111. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1993 | | pagina 7