"Van wie ben je deden?" Een kwartierstaat van een oude plaatselijke familie Van de heer T. Kroon kreeg ik een krantenknipsel en een foto, gedateerd April '46. Onder de kop van een ZELDZAAM JUBILEUM wordt hier aandacht besteed aan het zestig jarig huwelijk van het echtpaar KROON-de JONG, op 2 Mei 1946. Van dit echtpaar heb ik een kwartierstaat gemaakt waaruit blijkt dat deze familie in de vrouwelijke lijn zeer ver terug gaat in het oude Schoorl. Interessant is dat in deze familie een aantal bekende oude Schoorlse namen voorkomen, waarop wij later nog eens hopen terug te komen. Generatie I la. MAARTJE KROON, geb. Schoorl 20-2-1887, Maartje laat in 1925 gerechtelijk haar naam in Marie veranderen, tr. A. F. FOLKERSMA. lb. ANTJE KROON, geb. Schoorl 28-3-1888, tr. H. SWAN. lc. ELISABETH KROON, geb. Schoorl 16-2-1891, trouwt Schoorl 20-3-1913 met P. W. G. J. BREMER. ld. WILLEM KROON, geb. Schoorl 9-5-1895, tr. G. HELDER. Generatie II 2. JOHANNES NICOLAAS KROON, geb. Warmen- huizen 12-2-1865, tr. Schoorl 2-5-1886 3. GEERTJE DE JONG, geb. Schoorl 23-8-1865. 3a. SIMON DE JONG, geb. Schoorl 6-8-1855, tr. Schoorl 30-4-1876 TRIJNTJE DUIN, geb. ca. 1853, dr. van Jan Duin en Cornelia Havik. 3b. ELISABETH DE JONG, geb. Schoorl 16-4-1858, tr. Schoorl 4-5-1881 CORNEUS GUTKER, geb. Schoorl ca. 1856, zn. van Frederik Gutker en Guurtje Blom. 3c. DIRK DE JONG, geb. Schoorl 27-10-1860, overl. Schoorl 1 -1 -1862. 3d. NEELTJE DE JONG, geb. Schoorl 21-10-1862, overl. Schoorl 5-12-1869. Generatie III - 4. WILLEM KROON, geb. Warmenhuizen 1830, tr. Warmenhuizen 17-5-1857 5. MAARTJE ZIPP, geb. Zijpe ca. 1834. 6. CORNEUS DE JONG, geb. Schoorl 16-2-1832, overl. Schoorl 3-7-1866, tr. Schoorl 30-4-1854 7. ANTJE HOOGVORST, geb. Noord-Scharwoude 9-6-1831, overl. Schoorl 22-9-1891, tr. (2) Schoorl 30-4-1871 JAN DEN DAS, geb. Bergen 12-7-1837, overl. Schoorl 22-1-1872. 6a. MAARTJE DE JONG, geb. Schoorl 27-3-1827, tr. Schoorl 5 - 5 -1861 JAN DEN DAS, geb. ca. 1837, zn. van Siemen den Das en Jannetje Maarschalk. 6c. AEFJE DE JONG, geb. Schoorl 12-2-1839, overl. Schoorl 18-6-1886, tr. Schoorl 22-5-1859 HENDRIK JANSZ. DALENBERG. Generatie IV 8. JAN KROON, geb. Warmenhuizen, ged. Warmenhuizen 15-5—17%, tr. Warmenhuizen 7-5-1826 9. UJSBETH BAKKER, geb. Harenkarspel ca. 1800. 10. PIETER JOH. ZIPP, geb. ca. 1800, deurwaarder, tr. 11. MAARTJE BORST. 12. SIMON DE JONG, geb. Schoorl, ged. Schoorl 12-11-1786, overl. Schoorl 9-2-1843, tr. Schoorl 8-1-1827 13. NEELTJE VAN DER HORST, geb./ged. Schoorl 12/17-1-1796, overl. Schoorl 9-2-1857. 12a. SIJMON DE JONG, geb. Schoorl, ged. Schoorl 22-3-1778, overl. voor 11-1786. 12b. AEFJE DE JONG, ged. Schoorl 3-10-1779, overl. Schoorl 11-1-1821. 12c. REIJNOUW DE JONG, ged. Schoorl 4-9-1785, ondertr. Schoorl HENDERIK DALENBERG, ged. Schoorl 1-5-1782. 12e. PIETER DE JONG, ged. Schoorl 8-11-1789, overl. voor 10-1792. 12f. ANTJE DE JONG, ged. Schoorl 5-6-1791. 12g. PIETER DE JONG, ged. Schoorl 21-10-1792, overl. voor 8-1795. 12h. PIETER DE JONG, ged. Schoorl 2-8-1795. 14. DIRK HOOGVORST, tr. ca. 1830 15. UJSBET VRIESKES. Generatie V 16. KLAAS KROON, ged. Warmenhuizen 17-2-1771, overl. Bergen, ondertr. Warmenhuizen 27-4-1794 17. GEERTJE SIJPHEER. 18. WILLEM BAKKER, onderwijzer, tr. 19. TRIJNTJE KROON. 24. CORNEUS DE JONG, geb. Schoorl, ged. Schoorl 1-7-1753, overl. Schoorl 8-7-1822, ondertr. Schoorl 22-3-1777 25. MAARTJE HANSEN, ged. Koedijk 5-11-1759, overl. Schoorl 4-5-1813. 24a. TRIJNTJE DE JONG, geb. Schoorl, ged. Schoorl 28-6-1750. 26. JAN VAN DER HORST, tr. 27. WILLEMPJE VUYST. 28. JAN HOOGVORST, geb. Schoorl, ged. Schoorl 20-2-1762, overl. Schoorl 5-7-1799, tr. 29. GEERTJE JANS NIEROP, ged. Schoorl 8-1-1769, overl. Alkmaar 17-3-1800.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1993 | | pagina 6