wÈËÈËsm Tr;v Generatie I 1. ARE KUIJPER, geb. Schoorl 1936, slager winkelier, ondertr. Schoorl A. J. M. STALLMANN, geb. Bussem, dr. van F. A. J. Stallmann en Gerda Greeuwe. Generatie II 2. JACOB KUIJPER, geb. Schoorl 20-2-1903, slager winkelier, overl. Schoorl 16-2-1969, tr. Schoorl 13-9-1928 3. THEADOORA KEETE, geb. Schoorl 3-2-1907, overl. Schoorl 29-10-1979. Generatie III 4. ARE KUIJPER, geb. Schoorl 20-4-1864, tr. Schoorl 5 - 5 -1889 5. ANTJE BLOM, geb. Schoorl 7-3-1864, overl. Schoorl 30-8-1919. 6. JAN KEETE, geb. Zijpe 1-9-1868, tr. Koedijk 18-2-1898 7. GRIETJE BEETS, geb. Koedijk 9-11-1873, overl. Schoorl 16-1-1954. Generatie IV 8. KLAAS KUIJPER, geb. Schoorl 2-6-1813, overl. Groet 2-9-1901, tr. (1) Schoorl 16-5-1836 TRIJNTJE WAAG MEESTER, geb. Zijpe 1815, overl. Schoorl 18-4-1840, tr. (2) Schoorl 19-3-1843 9. TRIJNTJE VAN UENEN, geb. Schoorl 25-9-1822. 10. SEMEN BLOM, geb. Schoorl ca. 1833, aannemer, overl. Schoorl 3—11 1895 tr. Schoorl 17—5 1863 11. TRIJNTJE JONKER, geb. Schoorl 1837. 12. THEODORUS BARTHOLOMEUS KEETE, geb. Petten 28-7-1830, overl. Schoorl 13-3-1911, tr. 13. MAG DALENA GEEL. 14. KLAAS BEETS, tr. 15.MAARTJE VOLKERS. Generatie V 16. JACOB KUIJPER, geb. Groet 6-6-1785, ged. Groet, overl. Schoorl 3-11-1833, tr. Schoorl 26-10-1806 17. MAARTJE DUIJNMAIJER, geb. Vlieland 5-3-1787, overl. Schoorl 28-8-1877 Het overlijden van Maartje, ook wel Martje genoemd, wordt aangegeven door Pieter Kuijper oud 54 jaar; zij is dan 901/2 jaar geworden. 18. HENDRIK POULUS VAN LENEN, geb. Groet 3-5-1793, veldwachter-boer, overl. Groet 9-8-1860, tr. Schoorl 24-2-1822 19. COBUSJE HOOGVORST, geb. Schoorl 19-8-1797. 20. JACOB BLOM, geb. verm. Groet ca. 1794, aannemer, overl. Schoorl 26-10-1859, tr. Schoorl 19-5-1816 21. ANTJE DA.LENBERG, geb. verm. Groet ca. 1794, overl. Schoorl 29-10-1863. 22. GERRiT JONKER, tr. 23. ANTJE DE JONG. 24. FREDERIK KEETE, tr. 25MARIA ANGENITA JELUSSEN. Generatie VI 32. KLAAS AARJENSZOON KUIJPER, geb. verm. Groet ca. 1750, overl. Groet 5-4-1804, ondertr. Schoorl 25-1-1782 Arie Kuijper en Antje Blom 33. TRIJNTJE VOLKERS, geb. verm. Groet ca. 1750, begr. Groet. 34. ADRIAAN PIETERSZ DUINMAIJER, tr. 35. ANTJE CORNEUS BOL. 36. POULUS VAN LENEN, overl. Groet 29-5-1810, tr. 37. EUSABETH SCHAGER. 39. ANTJE ARIAANS HOOGVORST, geb. Schoorl ca. 1775, overl. Warmenhuizen 19-12-1846. 40. JAN BLOM, tr. 41. JANNETJE PIETERS VRIESMAN, geb. Petten. 42. CORNEUS CORNEUSZ DALENBERG, geb. Groet 22-7-1753, overl. Groet 20-1-1823, ondertr. Schoorl 23-2-1788 43. ANTJE JANS HOOGVORST, geb. verm. Groet ca. 1765, overl. Groet 20-1-1823. Generatie VII 64. AARJEN JANSZ KUIJPER, geb. verm. Schoorl ca. 1710, overl. Schoorl 16-5-1769, ondertr. Groet, tr. 2-1735 65. ANNA SIJMONS RENTENAAR, geb. Zijpe ca. 1710. Op 2-2-1735 worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt met de vader van de bruid genaamt Sijmon Jans Rentenaar wonenende in de oude Zijp. Onder conditiën van een goed Cristelijk huwelijk zonder eenige de minste gemeenschap van goederen. Op 20-12-1738 testeert Adriaan Jans Kuijper te Hargen, Antje Sijmons als eenig en de algeheele erfgenaam, aa. voor notaris Arend Klaver te Alkmaar dos.498 fol.16 en dos.501 fol.181. 66. JACOB VOLKERTSZ, geb. Schoorl ca. 1735, overl. Schoorl 20-11-1799, ondertr. verm. Schoorl 67. MAARTJE CORNELIS DUIN, geb. verm. Schoorl ca. 1735. 82. PETER VRIESMAN, geb. Petten, ged. 21-1-1725, ondertr. Petten 28-5-1747 83. ETJE JACOBS MOS, geb. Sint Maarten voor 1728, overl. Petten. Generatie VIII 128. JAN KUIJPER, geb. ca. 1680, tr. ca. 1705 129.N.N.. 134.CREUS DUIN, geb. verm. Schoorl ca. 1700, tr. 135. MAARTJE JANS BLEEKER, geb. ca. 1705. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1993 | | pagina 5