Van de redactie Dank zij de medewerking van de heer en mevrouw Muelink. die voor ons in de archieven doken en daaruit verhalen over scheepstrandngen op onze kust en een bekende familie haalden, alsmede dank zij de medewerking van arcHtoct Th. de Haan. die de beide Hervormde kerken restau reerde. kunnen wij u in dit nummer weer een gevarieerde inhoud bieden. Een aflevering waarin ook jeugd- belevenissen van de 86-jarige mevrouw Leysen werden opgetekend. Een jeugd die zij te Schoorldam heeft doorgebracht. Wij hopen dat een en ander in de smaak valt en vragen wederom uw medewerking. Stuur ons kopij of informeer ons over mogelijkheden om daaraan te komen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1993 | | pagina 2