't Snoepwinkeltje van Bakker Bi/gaande foto toont hot huisie van Anne Bakker Zij dreef een snoepwinkeltje centenwerkHot huisje heeft tot ongeveer t970 aan het begin van do Schoorlse Zeeweg togenovor de woning van P C. M Kaandorp tHeerewog 62) gestaan 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 8