Nogmaals naamgeving Schoorlse duinen Naar aanleiding van het door ons lid Kees van der Zei uit Groet ingezonden schrijven over de naamgeving van de Schoorlse duinen is mij nog het volgende ter ore gekomen. Kees van der Zei heeft het terloops over de gesjabloneerde naambordjes, maar hierover maakte de 83-jarige Klaas Snip de opmerking dat deze bordjes alle met de hand zijn geschilderd. Ze werden omstreeks 1935 door timmerlieden gemaakt. Dat waren oa. P. Wied Ijk. A. Jongeriing en anderen die In de werkverschaffing liepen. Daarna werden ze door geroemde Klaas Snip - een ouderwets vakman - geschilderd. Eerst twee lagen groen en dan de witte letters cr op. Soms waren er borden waarop 100 letters geschilderd moesten worden. Dat schilderwerk gebeurde in de wintermaanden thuis. Het was nauwkeurig werken en door de boswachter was toestemming voor dit thuiswerk gegeven Als dc borden waren geschilderd werden cr paaltjes aan bevestigd. Door Kees van der Zei wordt in zijn - overigens door ons op prijs gestelde artikel - de vernieling van woningen tijdens het strijdgewoel In de herfst van 1799 gemeld. Ons medelid Jeannet de Vries vond in het archief een lijst van de vernielde woningen. Deze lijst drukken wij voor geïnteresseerden elders in dit blad af. Brandhout Tijdens de tweede wereldoccbg zijn de zo zorgvuldig vervaardigde naambordjes met dc paaltjes door de dorpsbewoners verstockt. Ook telefoonpalen de In de duinen stonden gingen zo de p/p uit. Meestal werden de polen, na van de porselcine 'potjes* te zijn ontdaan. In drie stukken gezaagd. Men droeg de stukken paal dan in een 'kriel* (draagmand) of zak naar huls. Wellicht liggen de porselcine potjes nog steeds onder het zand. Helm als brandstof Overigens is er niets nieuws onder de zon. Tijdens de strijd in 1799 groeven de dorpsbewoners he!m uit het duin om te verstoken. In een brief uit 1809. die over de toestand In de duinen gaat en die wi) ook in dit Wad afdrukken, kan men dit lezen. H. Snip. 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 7