strandhoofden P2 en P3 plaats. Deze liggen rechts en links van de strandafgang Hargen aan zee. De lengte bedraagt respectievelijk 170 en 145 m. De max. breedte van alle dammen is 35 m, tewijl de zuidelijke rij z.g. stortstenen 5 meter breder is. Dit om de vloedstroom die in noordelijke richting loopt, beter te kunnen weerstaan. En zo von-nen strandhoofden en duinen een zeewering waarachter wij ons tot nu toe veilig weten. Jammer is, dat er altijd nog velen zijn die menen dat de duinen aan zee wel tegen een stootje kunnen en zich daarom achter het prikkeldraad begeven en de verbodsbordjes negeren. Gevolg is dat het helm wordt vertrapt en het zand naar beneden stort. Zoals vroeger zou daar weer toezicht op moeten komen. H. Snip. Koffiepauze in vroeger jaren. Wie de personen op deze foto zijn is ons op twee na onbekend. De twee mannen links op de voorgrond zijn Kobus Timmer en Heintje Zomerdijk. De man met pijp is waarschijnlijk de hoofdopzichter. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 7