Strand gaf stukje historie prijs Prehistorische pioegsporen op het strand van Hargen, zomer 1991. Foto: H. J. Snip. Wie voelt niet een tikkeltje juttersbloed door de aderen gaan als men langs het strand lopend de aangespoelde rommel ziet en daar toch eens even een meer dan aandachtige blik over laat gaan, of er zelfs met een voet of stok in gaat wroeten. Al verder zwalkend loopt men over zand waaronder in de loop der jaren veel en van alles ondergestoven is. Moderne jutters gebruiken dan metaaldetectors om de geheimen aan het zand te ontfutselen, maar soms is dat niet nodig. De zee neemt en de zee geeft en zo kan het gebeuren dat er plotseling een onderlaag bloot komt. De hogere duinen zijn in de loop der tijden door overstuiving gevormd. Hierbij is lager gelegen geestland overdekt. Bij Camperduin is evenwel sprake van afslag, terwijl er ook weer sprake van verstuiving was. Hierdoor werd het strandoppervlak zo laag, dat de oorspronkelijke geestgrond weer tevoorschijn kwam. In 1954 heeft men al eens een dergelijk stuk vrij gekomen grond onderzocht en toen sporen van vroegere bebouwing aangetroffen. Zo trof men hoefsporen van vee en sporen van ploegen aan. Niet uitgesloten is, dat het hier sporen van prehistorische landbouw betreft. Recentelijk slaagde onze dorpsgenoot Henk Snip er in dergelijke sporen te fotograferen. Ook nu kan men op de foto's duidelijk de indrukken van hoeven en ploegen ontdekken. G. M. Kramer. Prehistorische hoefafdrukken van rundvee en paarden. Foto: H. J. Snip. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 3