Van de redactie Voor u ligt nummer 6 van ons verenigingsblad. De inhoud ervan is nogal gevarieerd. We vervolgen het stuk van ds. Fetter, het artikel van de hand van Henk Snip over het duingebied, plaatsen een reactie van Kees van der Zei op het eerste artikel van Henk Snip, een stuk ever de enige grafsteen naast de Hervormde Kerk te Schoorl, geschreven door Wim Jansen, en we hebben foto's uit de oude doos. Met aa. de inzending van Kees van der Zei zijn we zeer gelukkig. Hij heeft begrepen dat wij een blad als dit alleen kunnen blijven samenstellen met behulp van de lezers en anderen die ons iets over de historie van ons dorp te bieden hebben. U kunt ons kopij, foto's en tips geven. Wij verwerken een en ander graag en komen eventueel zelf uw verhaal optekenen. En, we hebben er graag abonnees/leden bij. Hoe meer donatiegelden des te beter zijn wij in staat dit blad meermalen te doen verschijnen en uit te breiden. Denk er over en doe er wat aan. Schoorl is dat zeker waard en wij zijn er u dankbaar voor. G. M Kramer S. Leegwater Het bestuur van Scoronlo zou graag in verband met het eerste lustrum een expositie inrichten. Wilt U nagaan in hoeverre U hieraan kunt bijdragen? AJle bestuursleden horen hierover graag van U. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1992 | | pagina 2