Schoolfoto Groet Oude verhalen over Schoorl/Groet/Camperduin Op school krijg je rekenen, taal, lezen, maar ook een foto waar iedereen op staat... Ook toen al in 1928. Op het plein van de Groeter school zitten (Mat onder de knietjes) en staan 59 jongens en meisjes ernstig voor de photograaf, want op de kiek gaan is een gewichtige zaak. Wie waren toen nog kind? Daar gaan we! Voorste rij van links naar rechts: The Lau, Jan de Graaf, Piet Kootstra, Hannes Meedendorp, Reijer Bas, Jan Duinmeijer, Willem Rens, Jan Keuris, Piet Duinmeijer, Anton Greeuw, Piet Hakof en Douwe Bootsma. Tweede rij: Hein Niehaus, Klaartje Lau, Lutz Bootsma, Alie Ivangh, Annie Bouwen, Bets Ivangh, Mijnu Jongerl- ing, Ada van Hilsbergen, Guurtje Kieft, Hannie Damiaans, Neeltje de Klerk, Aafje Nottelman, Hennie van Lienen en Piet Spaan. Derde rij: Juffrouw Arpeau, Roel Niehaus, Jan Hakof, Arie Dalenberg, Siem Koeten, Trijntje Marees, Gre Bootsma, Trijntje Rens, Ant Hoogvorst, Mien Duin meijer, Grietje Kossen en meester Kettenborg. Vierde rij: Kees Bakker, Jan Mulder, Gert Kuijper, Gert Dalenberg, Arie Rens, Jan Meedendorp, Sijtje Kossen, Jannetje Koeten, Betje Bakker, Pietje Modder, Neeltje van Dijk, Trijn Modder en Jan Bas. Vijfde rij: Jaap Bouwen, Reijer Schoen, Cor Rens, Arie Hoogvorst, Kees Modder en Toen heette nog niemand Claire, Kirsten, Remco, Syl vester en waren voornamen nog heel gewoon. (foto uit collectie Henk Snip) F.S. Gutker Lezers die zich nog interessante verhalen weten te herinneren over voorvallen die zich in Schoorl heb ben afgespeeld, nodigen we uit die op papier te zetten en aan ons op te sturen voor publicatie in de volgende aflevering van ons periodiek. Het volgend nummer zal o.m. verhalen over stran dingen op de Schoorlse kust bevatten. Wie weet een toepasselijke naam voor ons periodiek? Inzenden aan de secretaris. De win nende titel zal worden beloond. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1989 | | pagina 9