Catrijp toen en nu Twee beelden van hetzelfde gedeelte van Catrijp: een an sicht anno onbekend en een foto van 1989 op precies dezelfde plek. Het Jan van Scorclpark, de bcjaardcnflat- jes, de Blinkerd en de nieuwe kerk vcrchccn; de oude kerk en de school verdwenen. Toen: De Pctrusschool (geopend 15-01-1915 met 83 leer lingen en afgebroken in 1983; de Heilige Johannes de Doper-kerk (1873-1971) met als architect Th. Assclcr; Nu: De nieuwe Heilige Johannes de Doper-kerk (in gewijd 26-02-1972); dorpshuis De Blinkerd (eerste steen gelegd in 1970). Nog steeds: Hccrcwcg 173 - De pastorie (1873), architckt Asselcr; 174 - aan de overkant van de Hccrcwcg links het huis waar sinds 1951 telgen van de familie Roozendaal wonen. De woning werd gebouwd in 1912;; 172 - daarnaast de bakkerij van S. Bakker. Het pand werd gebouwd rond 1870. D. Immink was de eerste bak ker, daarna volgde Kees Bakker hem op. Vervolgens bak kerden Klaas en nu zijn zoon Siemon Bakker er. Over igens was er een tijd, dat achter de bakkerij een zgn. 'kerkestal* was. Hier werden de paarden van de kerkgangers geparkeerd. 170 - de boerderij waar Jan Rietveld zijn kruidenierswinkel had tot 1984, werd gebouwd in 1913. Jan - 3 jaar destijds - verhuisde toen van de boerderij aan de overkant, die moest wijken voor de nieuwe r.k.- school; 168 - in 1939 in opdracht van het kerkbestuur gebouwd de tabakszaak van Jan Stam. Vanaf 1946 woont Stam, beter bekend als "de koster" hier. En van wie waren de tuintjes achter Jan Rietveld? Laat het ons weten. F.S. Gulker 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 1989 | | pagina 3