50. vierkante katoenen lappen van on geveer 60 cm lang en breed. De zogeheten voorwas gebeurde dus in de open lucht. Daarna wer den de luiers op het gras (de bleek) uitgespreid om de ergste vlekken te laten bleken in de zon. Het wasbord en de hete wasketel op het vierpits-petroleumstel de den de rest. Noodzaak van zwemles Minder leuk waren de gebeurte nissen in sommige gezinnen als er een kind in de sloot belandde of - erger nog - helaas verdronk. Dat gebeurde nog al eens en de nood zaak om te leren zwemmen werd duidelijk voelbaar. Toen dan ook het ini tiatief genomen werd om 'n zwembad te realiseren, was dat idee meer dan welkom. Er werd 'n groot gat gegraven en de grond werd gebruikt om het kerkhof van de Dionysiusparochie op te hogen en te vergroten. Op de boomplantdag in 1949 werden alvast boompjes geplant aan de west- en zuidkant van het toekomstige bad Deiko (Door Eigen Kracht Ontstaan), wat later uitgroeide tot fraaie beplanting. Boomplanting Door jeugdige hand werden boompjes ge plant, om eenmaal tot aller verblijden over voog 'len gekweel, over kinderge speel, beschuttend hun takken te spreiden. Eens rijzen deezbomen omhoog, heel hoog! was 't met koek en zopie heel gezellig; er was verlichting en muziek. Prachtig kasteel In de strenge winter van 1946/1947 kon de jeugd haar lol niet op. Op de sloot voor het huis van melkboer H. Rood (Middenweg 270) had de jeugd 'n prachtig kasteel ge bouwd van sneeuw. Tijdens de geschiede nisles op school hadden ze net geleerd dat het kasteel van Karei de Grote in Nijmegen het Valkhof heette, vandaar de naam "Valkenhof'. Er stonden schildwach ten voor en de geweren waren gemaakt door vader Henk Rood van stokken en 'n touwtje. De letters waren van karton en waren er 's zondags voor de vroegmis nog opgeplakt, want dan had je veel bekijks van de langs lopende kerkgangers. Ook deed de sloot hier en daar dienst als toilet. Er stond bij sommige afgelegen hui zen, die nog niet op het riool waren aange sloten, 'n houten huisje boven de sloot, dat als wc gebruikt werd. Met 'n bevroren sloot natuurlijk wel onpraktisch! In de wc hing aan de wand 'n touwtje met daaraan geregen 'n bundeltje blaadjes van krantenpapier, de voorloper van de closetrol. Ook waren er huismoeders die de vieze lui ers uitspoelden in de sloot. Luiers bestonden toen nog uit De bouwers van het ijs kasteel waren kinderen van Rood, Brink en Burger. Rechts het huis van Jan Snoek. De foto is gemaakt door Cathrien Renses-Burger. Zwembad Deiko

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 52