HET SCHOUTENBOSJE Bescheiden en gekoesterd restant van cultuurbos in de polder Op 11 januari 2006 verspreidde zich in korte tijd het vol gende alarmerende bericht: Er zijn hoveniers bezig in het Schoutenbosje in de Noordscharwouderpolder in Heerhugowaard Noord. Het schijnt dat daar de bomen vlak boven de grond worden afgezaagd! Er zijn al grote gaten in de bebossing ont staan! Misschien verdwijnt dit stukje geboomte uit een ver verleden wel helemaal! Wat was er aan de hand? Er waren daar inderdaad mensen bezig met 'onderhoud te plegen aan dit moerasbosachtige ge boomte, in opdracht van de gemeente. De aanpak als zodanig was echter van dien aard dat passanten en omwonenden zich afvroegen: Gaat dit hier wel goed? Als ze zo doorgaan staan er straks misschien al leen nog wat stompen en stronken! Navraag bij de gemeente (met name door de voorzitter van de Werkgroep Monu menten Heerhugowaard) over deze werk zaamheden, leverde geruststellende infor matie op: Niets aan de hand; er wordt in dit elzen- broekbosje een normale onderhoudssnoei uitgevoerd; het Schoutenbos loopt geen gevaar en blijft gewoon bestaan. Achteraf kan men zeggen dat dit beken de 'oerbosje' er inderdaad nog ligt. Maar een fraai gezicht bood het begin 2006, na de omstreden onderhoudsbeurt, zeker niet! Alle opwinding en bezorgdheid van het publiek was achteraf best te begrijpen. Bij de herverkaveling van de Noordscharwouder Polder (Nsp) in de 60er jaren is het Schoutenbosje deze cul tuurtechnische operatie ongeschonden door gekomen en in die tijd is bovendien het voortbestaan van het bosje met in stemming en medewerking van de ge meenten Langedijk en Heerhugowaard Tekst en beeld: Ton Schotten Rechtsboven: Het Schoutenbosje in vroeger dagen Links een "modern "weidemolen- tje 1. Polderkade 2. Ringvaart 3. Sluis aan de ringvaart 4. Schoutenbosje 5. groot vaarwater 6. klein vaarwater 7. spoorlijn Alkmaar - Den Helder 8. zijspoor naar de veiling 9. vnl. weiland 10. vnl. bouwland 11. akkerland aan de Polderkade "Schoutenbosje 12. "los "land

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 44