WIE, WAT, WAAR...? Weer een aantal foto's waarvan we niet weten waar en wanneer deze genomen zijn. Op de vorige afbeeldingen is maar één reactie gekomen, maar toch.... Weer een foto uit de anonimiteit gehaald, met dank aan mevrouw J. Huisman-Poland uit Heerhugowaard. Kunt u meer inlichtingen verschaffen over bijgaande foto's, neemt u dan weer even contact met ons op. Tel. 072 - 57 132 93 of stuur een mailtje naar h istorisc h. hee rh ugowa a rd Ca ?q uicknct.nl Mevrouw J. Huisman-Poland gaf ons bij deze afbeelding de vol gende toelichting: het is een foto van molenma- kersbedrijf Poland aan de Oostdijk 25 (de Draai) Het punt dakje was een paardenmolentje. We zien 2e van rechts Jans Poland en de twee jongens zijn waarschijnlijk Kees en Jan Poland. Het meisje zou Lies Groot kunnen zijn, zij trouwde later met ene Kamp en woonde toen aan de Molenweg. De man nen op het dak zijn onbekend. De foto is omstreeks 1930 ge maakt Archiefm: Vu004 Archiefm: Vu015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 42