HET TWEEDE JAARBOEK Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede jaarboek van de Stichting Historisch Heerhugowaard, met de voor velen vertrouwde naam "De Overhaal". Het eerste nummer van de compleet vernieuwde "De Overhaal", dat vorig jaar uitkwam, is tot onze tevre denheid een groot succes geworden: vrijwel alle exemplaren uit de eerste druk zijn in de handen ge komen van de lezer. U dus, en het is u waarvoor wij, de redactie en het bestuur van de Stichting Historisch Heerhugowaard, het doen. Hopelijk vindt u evenveel plezier, ontspanning en mogelijk ook herkenning in deze tweede editie. Herkenning maakt herinneringen los. Nostalgie ook vaak. Die herinneringen hoeft u na het omslaan van de laatste pagina niet te laten vervliegen. U kunt het natuurlijk ook doorvertellen aan nieuwe generaties, generaties die het oude Heerhugowaard niet kennen. Beter nog: deel die herinneringen met ons, de redac tie van "De Overhaal". Zodat ook anderen weer wor den herinnerd aan bijna vergeten momenten uit het leven in de polder. De Stichting Historisch Heerhugowaard laat het niet bij een jaarboek alleen. In de zomer van 2006 zijn we begonnen met de inrichting van een eigen webplek on der de paraplu van de Geschiedenisbank Noord Holland. Het webadres is: http://historisch-heerhugowaard.geschiedenisbank-nh.nl/ Daarnaast heeft u gemerkt dat wij ook al onze eerste presentatiemiddag in De Schakel hebben gehad. Die blijven jaarlijks doorgaan. Tot slot: bedankt lezer en donateur, voor uw steun. Zonder u kunnen we dit jaarboek niet uitgeven. Nog geen donateur? U vindt in het colofon de mogelijkheid ons opnieuw in staat te stellen volgend jaar een nieuw jaarboek uit te geven, dus wordt lid of maak een lid. Siem de Haan, voorzitter Aanvullingen en correcties op het vori ge jaarboek De foto op blz 7. onderste foto "Kool op weg naar de veiling in Broek op Langedijk" Deze foto is is niet genomen langs de Westerweg maar bij Oterleek met op de achtergrond graanmolen "de Otter". Aan het roer staat A. Volkers. Op blz. 11 Een verkeerde brief afgebeeld. Geplaatst is een brief van 8 december 1936. In de tekst werd verwezen naar een schrijven van 21 juni 1934. Hierbij alsnog de juiste brief. Op blz. 52 Bij de foto staat dat in het derde huis met de twee puntdaken nu de zaak van Beemster Expert is gevestigd. Die zit echter in het tweede huis. In het derde huis zit nu een hobbyzaak QPLhlllNltülU'hfLIlIl' li.111 l)UUtlj 11 ijaUl.TtlCtl. 1 ■li /fe.-l/Z. one enter,'ap en effcetiïtyrmaant nj jun-£ 79 34 Ten zoernto donk ik u voor ll-vs nnaporin gen naar hot ger.eentoTfapoil van II e or int gevaar wr.ar- over U n|j berichtte bij aohvjjvcn van G Juni 1934, Tot u|fn voiwftiniloriui': voiawi 11;, det de ze gene onto dua alftonl'jk gohccj Ijooh *apon hezit. ïocli vnort ah sinci 1 hcojiolj|kfe tj'fon een rrapen zeel» voni coliilcentj ol önj; blpbnnr af- kcrctir- van hot *apen Von don pnldor I'enidingawri uru Uit vlnat tjn uarzh.ik in hot fult, dut van 1G37 tot 1B11 do dlfitrjrnnf tevonn hot tv~bt vn.n balJutr beklooddo» In 1011 had splitning üozor bnntuurEor- g an 0:1 plaat ei on word waaraohjjnlijk door don ncirn het polderrrapan als gono on to .muon gobriikl, In het polderarchief bevindt zich een horaldiGuhe beschrijving van hot oude pcltlorTnpGn Gaarne vernan ik of U over tilt poldor- ivapen G°.levon5 beschikbaar hebt. Ik zend liierbjjGaaad eon afdruk van hot thano gevoerdo oteapol, afkor.gtig van onn onnauw keurig vorvaardicdG on at ark versloten rubbers ten- pel. al sr. cd o oen herdenkingsuitgave, var.rin liet of— ficiaolc pcldorwapon voerkost Ten alotto ncgo ik U nog vaezoeken njj to Tiillcn liorichten hoeveel tic konten voor do ge ne en te bedrag on bil oen «wntuoti? aanvraag aan don Ho eg en Raad vn.n Adol ori Gftfl ltnonA te- togen voeren, DaSturneneeator' vnn HoorhiigoTrp.ard, Minuut# A.B. LljlK den Hocgon Rand van Adol» to y B-dravenhaFto.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 4