ook op mocht zitten. Halverwege het dwarspaadje was een bruggetje met een leuning dat over een prutslootje liep. Toen vader met de kruiwagen over het brugge tje reed, probeerde ik de leuning te pak ken maar greep mis en kukelde de prut- sloot in. Mijn vader zette snel de kruiwa gen neer en graaide mij uit de prut van daan. Hij zei 'hard lopen naar huis jij Mijn moeder had van uit het huis gezien wat er gebeurde en had al vast een paar emmers water uit de regenbak geschept om over mij heen te gooien zodat de erg ste prut en stank verdwenen. Toen kleren uit en in de wastobbe schoon schrobben met zeep. Ik bleef nog wel een tijdje stin ken. Ik ben wel vaker mee geweest om het bascule op te halen, maar nooit meer op de kruiwagen en altijd voorzichtig over het bruggetje." Ria: "Vroeger was ik een slechte eter, zat maar wat te treuzelen met mijn warm eten onder de middag. De jongens maar zeg gen; 'schiet nou toch eens op meid, straks is buurman weg met zijn kar'. We moch ten wel eens met buurman Groot meerij den als hij naar richting Middenweg ging met zijn kar. Een keer heb ik wel twee uur aan een bord rooie bieten gezeten. Bieten, ik hou er nu nog niet van. Spelen deed ik in die tijd met mijn buur meisjes Annie en Ellie Beers en Gonnie en Tineke Schouten. Bij Beers vond ik het altijd zo lekker ruiken, een combinatie van groene zeep en verflucht.Als ik dat nu Kilpaden De kilpaden lagen in het ge bied ten westen van de Middenweg waar nu het raadhuisplein en de Heemradenwijk ligt. De 1e Kil lag ter hoogte van de Cromhoutstraat, de 2e Kil op plaats van de Van Loonstraat, de 3e even voor bij de Van Foreeststraat en de 4e begon bij de ingang van de Coltermanlaan. Aan de paden lagen kleine stolpboerderijtjes en arbei dershuisjes. Met regenachtig weer en in de wintertijd wa ren de paden modderig en vaak zeer slecht begaanbaar. De bewoners strooiden de as uit hun kachels over de paden maar dat zal weinig geholpen hebben. De bakker kon met zijn kar niet door de modder en ging dan per fiets of met een zak brood op zijn rug de klanten lopend langs. Op deze luchtfoto uit 1946 is sche matisch aangegeven waar de in gang van de kilpaden lag, Een goes ori├źntatiepunt is de bocht in de Middenweg met de kerk r Spoorlijn Den Helder Spoorlijn v Hoorn Willem Groot Simon Groot Boerderij van Brink Middenweg Middenweg

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 39