34. tion had tot 1912 de naam "Hugo-waard", daarna werd het "Heerhugowaard" en in 1948 werd het gewijzigd in "Heerhugowaard-Broek op Langedijk" Vanaf 1976 heet het weer gewoon "Heerhugowaard" In 1878 is de verbinding met Amsterdam klaar en de lijn is blijkbaar een succes. Boven Alkmaar worden nog diverse halte plaatsen geopend. Met de opening van de lijn Alkmaar-Hoorn in 1898 krijgt Heerhugowaard er een halte bij aan de Middelweg. Deze doet dienst tot 1938. Verder komt er nog een aftakking iets ten noorden van het Heerhugowaardse station naar de Broekerhoek. Dit "Lijntje van Swager" is eigenlijk een particulier initia tief en dient als aanvoerlijn van tuinbouw producten voor de Broekerveiling. Het verhaal gaat dat bij de eerste rit met enke le goederenwagons de rails onmiddellijk verzakte onder het gewicht van de loco motief. De wagons werden voortaan met paarden van en naar het station getrokken. Verder komt er omstreeks 1907 bij St.Pancras een afslag naar Broek op Langedijk. Dit "Groentelijntje" is vooral aangelegd t.b.v. de Broekerveiling maar er is ook een eenvoudig station voor perso nenvervoer op de plaats waar nu de chips fabriek is. Deze lijn doet dienst tot 1926. Het station van 1865 in Heerhugowaard is in gebruik tot 1967. Dan wordt het afge broken en vervangen door een standaard station van het type Douma. In 1990 wordt een nieuw hoofdgebouw aan de oostzijde van de spoorlijn gebouwd dat op 18 mei van dat jaar door de toenmalige burgemeester J. Stuifbergen wordt geopend. fT Linksboven: Station Alkmaar omstreeks 1900 Midden: Station Noord-Scharwoude omstreeks 1900 Dit station lag aan de Laanderweg, nu Heerhugowaard-De Noord Onder: Station Heerhugowaard omstreeks 1950

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 36