29. De naam Thijs Hoeve De Thijs Hoeve in Heerhugowaard be staat niet meer. Wél in het verre Groningen. Loek en Anneke hebben deze naam meegenomen naar hun nieuwe toe komst. De naam Thijs Hoeve is te danken aan Louw van Graft. Hij kocht, toen hij in 1927 eenmaal op eigen benen stond, twee koeien van Thijs Snoek, een veekoopman te Alkmaar. Het ene dier noemde hij Thijs, het andere Snoek. Met Thijs ging hij verder. Na Thijs volgde Thijs 1, 2 en zo verder. Thijs 7b werd de stammoeder van bijna de hele veestapel. Rond 1960 had Louw van Graft allemaal Thijzen op stal. Hij molk toen dik zeven tig koeien. Voorjaar 2001 is de laatste Thijs geboren op de Thijs Hoeve in Heerhugowaard. ,,Dat was een Thijs iets boven de 400. 2004. De stolp lijkt te worden gespaard. Plannen veranderen echter. De stolp zal worden gesloopt en plaatsmaken voor vijftien appartementen. Te bouwen in stolpvorm, aan het Willem van Graft erf. Het woonhuis, dat vader Louw en moe der Anna in 1948 naast het bedrijf be trokken, is verkocht en wordt particulier bewoond. De boomgaard blijft privé-ei- gendom. Het vroegere werkmanshuis wordt nog steeds in tweeën bewoond, Kees aan de ene zijde en dochter Annushka met echtgenoot Piet Barelds aan de andere. Het straatnaambordje staat er al, nu de hui zen nog, Willem van Graft erf (met daaron der in kleine letters luchtvaartpionier 1891-1952). De stolp en aangebouwde schuur (de BlO-schuur) zullen plaats maken voor vijftien apparte menten, in één complex te bouwen in stolpvorm op bijna dezelfde plek. Inzet: Luchtvaartpionier Willem van Graft, zoon van Jan van de Graft en Antje Ooms, bij zijn eigen vliegmachine, in Heerhugowaard geland op het weiland achter de ouderlijke boerderij, 1920. Rechts: In zijn jaren op de ULO in Alkmaar, 1946-1950, Kees van Graft.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 31