'zM-L f1 ii loofwaardig. De uitbreiding van Heerhugowaard zette zich echter in stevig tempo voort. v:-.- Proj ectontwikkelaar Een projectontwikkelaar rijdt in 1994 het erf op. Aan verkoop is niet te ontkomen. Uiteindelijk hapt Kees toe. Opeens wordt hij van een boer met een hypotheek een rijke boer. Minimaal zes jaar mag hij het bedrijf exploiteren, zonder pacht. Onverbiddelijk komt het einde in zicht. Jammer van de goed verkavelde grond, waarop bijna iedere teelt kan worden toe gepast. Niks unjer meer, niks waterover last. Maar daar hebben de plannenmakers en huizenbouwers geen boodschap aan. Die hebben haast, veel haast. Zoon Loek verplaatst het bedrijf naar het noordoosten van het land. Een lange zoektocht eindigt in Groningen. In Niewolda, gemeente Delf-zijl, vindt hij een geschikt akker bouwbedrijf met 48 hectare land. Dat zet hij om in een ge mengd bedrijf. Loek en Anneke trekken daar met hun kinderen Carola, Shirly en Peter in een nieuw huis. Anno 2006 melkt Loek zo'n zeventig koeien en verbouwt hij Italiaans raaigras (hoofdzakelijk), mais, tarwe en gerst. Er staat nog maar een en kele Thijs op stal. De verhuizing is in juni 2001. Kees is daar niet bij. ,,Dat kon ik even niet aan. Een periode is afgesloten. Een periode van 25 september 1909 tot 15 juni 2001. Vanaf het moment dat het 'mijn' van Jan van Graft klinkt, tot de dag dat achter kleinzoon Loek de verhuiswagen laat ko men. Shovels Zware kranen en ander groot materieel voor grondverzet nemen bezit van de lan derijen. Woeste taferelen. Graven, graven en nog eens graven, vanaf april 2003. Duikers worden gelegd. Diepe sleuven voor het diepriool. Een zandzuiger gaat onophoudelijk voort. Kolossale dumpers als bezige bijen. Zonder mededogen wordt de 25 hectare land - in oppervlakte niet veranderd sinds de drooglegging in 1629 - opgeslokt door de Stad van de Zon, in eigentijdse structuur en vormge ving. Het land waarop jarenlang de koeien te vreden graasden en de paarden onver moeibaar hun werk deden wordt opgeno men in het tweede plandeel van de Stad van de Zon. Deze fase bestaat uit 1400 woningen met voorzieningen als een school, medisch centrum en supermarkt. Hoofdzakelijk op de vroegere landerijen van Van Graft en buurman Van Stralen (Middenweg 18) wordt het tweede plan deel verwezenlijk als een groot vierkant eiland, het carré, in een recreatiepias. Na 375 jaar keert het water massaal terug. De eerste woningen worden gebouwd in Boven Het tweede plandeel van de Stad van de Zon in wording, Heerhugowaards jong ste nieuwbouwgebied, najaar 2003. Drijfzand en hopen grond bepalen het nieuwe beeld achter de Thijs Hoeve. Onder Peter van Graft staat tussen twee vriendjes voor een lange rij dum pers - die zondagsrust hebben. Het vroegere weiland van zijn opa Kees van Graft is bedol ven onder het zand. RechtsHerfst 2004, een kelder wordt geplaatst. Het begin van een huis op de plaats waar de schuren stonden. De boerderij gaat bijna schuil achter de banen. Ei* 4, V-* K ,f; flFI 4 M la I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 30