Colofon Stichting Historisch Heerhugowaard Opgericht 22 augustus 2005 Secretariaats- en redactieadres Lommerhof 46 1702 W Heerhugowaard Tel. 072 - 57 132 93 E-mail: historisch.heerhugowaard@quieknet.nl Bestuur S. de Haan, voorzitter R. Estoppey, secretaris J. de Vries, penningmeester R. Schoemaker bestuurslid Donateurs Men kan donateur worden voor minimaal euro 10,00 per jaar, méér mag ook. Dit is inclusief toezending van het jaarboek De Overhaal. Bankrekening: Rabobank 1138.26.192 t.n.v. Stichting Historisch Heerhugowaard Jaarboek De Overhaal De Overhaal is een uitgave van de Stichting Historisch Heerhugowaard en gratis voor donateurs. Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, na te bestellen voor 7,00 2,50 verzendkosten) Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Redactie, vormgeving en opmaak Stichting Historisch Heerhugowaard Oplage 800 stuks Druk Drukkerij Geija, Waarland Inhoud: Pag. 2 Voorwoord en Correcties Pag. 3 Teuntje Zut Pag. 6 De breg van Aris Wit Pag. 7 Met het peerd nei de smid Pag. 9 Gedicht "Natte sokke" Pag. 10 Alles op stoom Pag. 12 Gedicht "Hooie" Pag. 13 In den goeden ouden tijd Pag. 14 Gedicht "Zeumer 1968" Pag. 15 Bakker Rood Pag. 20 Vier generaties Van Graft Pag. 30 Polderbaas Pieter Raat Pag. 33 Station "Hugo-Waard" Pag. 36 Herinneringen aan de 4e Kil Pag. 39 Poldermuseum en exposeren Pag. 40 Wie, wat, waar...? Pag. 42 Het Schoutenbosje Pag. 46 De Waard in wintertooi Pag. 48 Wapen Groot-Geestmerambacht Pag. 49 Lief en leed rond poldersloten Pag. 53 Werkverzekering voor agrariërs

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 3