Mi* middel van KI (kunstmatige inseminatie) en door een eigen gefokte stier uit een beste koe in te zetten. Het bedrijf is pre sent op allerlei keuringen, ook op de Provinciale Fokdag. Jonge stiertjes wor den opgefokt voor de ver koop. Vader Louw blijft actief op de boerderij, ook bij het klim men der jaren. De verkoop van koeien en stiertjes is zijn werk. Een grote slag is het plotse linge overlijden van vader Louw, in 1976. De ene dag peren plukken, de andere dag is het voor bij na hevige pijn en een operatie. Kees: Opeens moest ik alleen de leiding nemen. Hij had nog alle dagen, vaak zin gend, meegewerkt, en hij bleef vooruit strevend. Bejaardentochten waren niets voor hem, maar voor excursies was hij enthousiast. Zijn motto was: 'Wat je leert, kunnen ze nooit afpakkenIk heb tot op de laatste dag van hem geleerd, al had den we meestal dezelfde ideeën over de bedrijfsvoering. Zijn vader was belangrijk voor hem, zon der hem te idealiseren. Trots ben ik nog altijd op zijn inzicht. En wijze uitspraken. Eén daarvan was: 'Er kunnen momenten in je leven komen, waarin je met oogkleppen op, net als een paard, alleen maar vóóruit moet kijken En dat heeft Kees ook zelf genoegzaam ervaren, het sterkst in 1982 bij de schei ding met zijn vrouw Nel Wagenaar. Staarten gewassen Als volledig eigenaar runt Kees het be drijf met één vaste kracht, met assistentie van leerlingen van de lagere agrarische school te Alkmaar. Hij houdt ook vaak een open dag voor schoolkinderen. De koeien staan altijd schoon op de stal len. Goed in het stro, staarten gewassen en opgebonden, naambordjes met afstam ming en productiegegevens hangen er bo ven. ,,Een schone stal om in te werken en met voldoening naar je koeien kijken, wat is een boer dan rijk. Ingrijpend is het jaar 1983. Het melkquo tum wordt ingesteld. Opeens krijgen de boeren te maken met productiebeperking. Van alle boeren wordt een deel van hun productie afgenomen. Een ieder krijgt een bepaald quo tum toegewezen. Voor Van Graft is dat minder dan 290.000 kg melk per jaar (in 1982 was 340.000 kg gele verd). Van boeren die stopten kan je melk bijkopen. Er ontstaat een bloeiende handel in melkquo ta. Wij hebben ons quotum nooit aange vuld. Achteraf gezien misschien een ver keerde keuze. De veestapel krimpt in en land wordt ver huurd voor bollen. Maatschap zoon Eindjaren tachtig gaat Kees een maat schap aan met zijn jongste dochter, maar dat pakt verkeerd uit. Daarna vormt hij een maatschap met zijn zoon Loek en diens vrouw Anneke. Loek werkt eerst elf jaar bij een wegenbouwbedrijf. Verschillen in opvatting staan samenwer king eerder in de weg. Moeder Anna van Graft overlijdt in 1994, op 94-jarige leeftijd. Bij zo'n moment kijkje terug en komt Willem weer in her innering, de luchtvaartpionier met wie dit artikel begint. Met een eigen gebouwde vliegmachine landt de Heerhugowaarder in 1920 op het bevroren IJsselmeer en houdt daar rondvluchten. Voor uitvoerige informatie over hem zie een artikel in het jaarboek 1997 (de 64ste bundel) van het Westfries Genootschap. Met het naderen van het nieuwe millenni um beseft Kees dat de provincie dertig jaar geleden gelijk had. ,,Als raadslid kreeg ik in de jaren zeventig van het pro vinciaal bestuur ingefluisterd dat wij rond 2000 niet meer zouden boeren aan de Middenweg. Dat klonk toen heel onge- Kees van Graft (1932). Hij bewoont tegen woordig de helft van het vroegere werktnans- huis van de familie Van Graft, Middenweg 14. j

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 29