m Meer en goedkoper produceren. Dit is het credo van de overheid, met verve uitge dragen door minister van landbouw Sicco Mansholt. Het gebruik van kunstmest neemt sterk toe. De jaarlijkse melkproductie per koe stijgt met sprongen, van 4.000 kg melk in 1940 en bo ven de 5.000 kg in 1950 tot 6.000 kg in 1960. Deze lijn zet zich door. In 1980 geeft een koe gemiddeld bijna 7.000 kg. Nu is dat rond de 9.000 kg. Puik melkvee Agrarisch Heerhugowaard bloeit op en presenteert zich in 1963 en 1966 met een grote tentoonstelling. Op het evenement in 1966, als de verkaveling geheel is vol tooid, showt de Veeteeltstudieclub Heerhugowaard puik melkvee. Dit vee behoort tot het beste van Noord-Holland. Het bedrijf Van Graft presenteert zich met Thijs 128 en Thijs 139, dochters van de eigengefokte stier Thijs Adema 8. Kees van Graft, die in middels volop in het bedrijf van vader werkt, is op de tentoonstelling 'De Waard 66' actief als begeleider en stal knecht. Kees geeft in 1963 de aanzet voor de oprichting van de Veeteeltstudieclub en wordt voorzitter. Terug naar 1946. Na de lagere school gaat Kees dat jaar naar de ULO in Alkmaar, gevolgd door Middelbare Landbouwschool. Na twee jaar neemt hij op het ouderlijk bedrijf de plaats van broer Jan in. Jan begint later in de Beemster een veehouderijbedrijf. Met vader Louw vormt Kees in 1956 een soort maatschap. Een jaar later trouwt hij. Het jonge stel betrekt de helft van de per- soneelswoning. Als beginnend boer ont wikkelt Kees zich verder door het volgen van cursussen op allerlei terrein. De bekroning op het vele werk van vader Louw is de topprestatie van Thijs 94. Deze koe bereikt in 1970 de mijpaal van 100.000 kilogram melk. Deze Thijs, van het zuivere Fries-Hollandse veeras, komt tot een totale levensproductie van 141.000 kg en is met dit resultaat jaren lang de op één na meest productieve koe van Nederland. Thijs 94 voert in het jaarverslag 1974 van fokvereniging Samenwerking de lijst van hoge levensproducties over dat jaar aan. Met vier koeien bij de eerste zeven is Louw van Graft goed vertegenwoordigd op deze ranglijst. Nummer 5 is Thijs 139, 6 Thijs 167 en 7 Thijs 166. Over de mijlpaal in 1970 zegt Kees nu: ,,Ik zat toen net in de gemeenteraad en Heerhugowaard beleefde haar eerste uit breidingsgolf. Veel 'stadterskwamen hier wonen en wisten niets van het boerenle ven. Veel nieuwe inwoners hebben wij op bezoek gehad op ons bedrijf. Daarmee probeerden wij goodwill te kweken voor de agrarische sector. Later kwam ook veel groepen leerlingen bij ons." Vader en zoon Van Graft breiden de vee stapel verder uit. Met drie volledige ar beidskrachten wordt in de jaren zeventig jaarlijks 350.000 kg melk afgeleverd. De oude veeschuren worden vervangen door een zogeheten BIO-schuur, van 19 bij 10 meter. Na nieuwe veranderingen kunnen in 1979 102 dieren op stal staan, waaron der 71 melkkoeien. Groot-Geestmerambacht Ook Kees is maatschappelijk actief, net als vader. Gedurende 26 jaar maakt hij deel uit van het waterschapsbestuur. Eerst van de polder Heerhugowaard en na de concentratie in 1980 van het waterschap Groot-Geestmerambacht. Voorts is hij voorzitter van de HMvL-Heerhugowaard. Als raadslid voor de PvdA bedankt hij na vier jaar. Hij voelt zich niet thuis in de gemeenteraad. Kees deelt de liefde van vader Louw voor de veefokkerij. Met voldoening blijft hij verder werken aan de verbetering van de veestapel met zuiver Hollands bloed door Veel liefde had Louw van Graft voor de fokke rij, net als Kees. Vader en zoon hebben zich al tijd gericht op het zuiver Hollandse veebeslag. Deze stier (geboren in 1958) is Thijs Adema 8, als 2,5-jarige. Het dier is op het bedrijf geboren als zoon van Thijs 33 en Adema 2 Een mijlpaal in de ge schiedenis van het vee houderijbedrijf Thijs Hoeve. Thijs 94 bereikt de magische grens van 100.000 kilogram melk, op 17 juni 1970. De 14 jaar oude koe krijgt kort daarna een krans omgehangen door stamboekhouder Klaas Reyne. Rechts Louw van Graft.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 28