meewerkt, het vier weken duren voordat de hooihopen binnen zijn. In 1946 komt het hooiruiteren in beeld. Op het land wordt het hooi op ruiters ge zet. De wind kan ook onder het hooi door waaien. Het nieuwe systeem is een grote verbetering: een kortere veldperiode en een veel hogere voedingswaarde. Rond 1960 wordt de mechanisatie in de landbouw geïntroduceerd. Er is een groot gebrek aan arbeidskrachten. Ook de hooi- pers doet zijn intrede. Het bedrijf is lid van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (HMvL). Deze standsorganisatie gaat later op in de WLTO (nu LTO). Lange tijd is Louw be stuurslid van de - grote - afdeling Heerhugowaard van de HMvL. Toogdag Vanuit grote armoede ontstaat onder het motto 'samen sterk' in het begin van de jaren dertig in Drenthe een nieuwe lande lijke organisatie, 'Landbouw en Maat schappij'. Jaarlijks houdt deze organisatie een toogdag. Vanuit Heerhugowaard gaat er een bus vol (met 28 boeren) op af. De bus is van Rus en Zomer, een onderne ming in Heerhugowaard. Een beziens waardigheid is de net opengestelde Afsluitdijk. Dank zij inzicht en hard werken weten Louw en Anna in de crisisjaren de boel net draaiende te houden, 's Morgens om vier uur beginnen, het personeel om half vijf. Jan en Kees krijgen in 1936 een broertje, Klaas. Met de herfst, als al het vee is opgestald, breekt een minder drukke periode aan op de boerderij. Dan wordt er onderhoud aan greppels en sloten, en aan de boomgaard. Van dikke takken, afgezaagd van de knot wilgen, worden palen gemaakt. Het hout ligt dan eerst een heel jaar in de sloot 'te wateren', dan gaan ze langer mee. De dunne takken worden voor een paar cen ten verkocht aan de bakker, voor het sto ken van de oven. Met vorst wordt er 's middags geschaatst. Louw en Anna zijn beiden liefhebbers van schoonrijden. 's Avonds zijn er in de winter de vergaderingen van de vereni gingen en de burenvisite's. Dan wordt er chocolademelk gedronken en zelfgebak ken koekjes gepresenteerd. Een hoogte punt voor de mannen op zo'n avond is het koeien kijken. Lopen naar de markt Overtollig vee wordt verkocht op de maandagse markt in Alkmaar. De jonge kalfjes en ander kleinvee worden met de kaaswagen - voorzien van veehekken - naar Alkmaar gebracht. Met de koeien gebeurt dat lopend. Vanaf het zuideinde van de Middenweg duurt deze reis ander half uur. De boer loopt voorop, met één of twee koeien aan een touw. Een jongen met een wilgentak loopt achter, om de gang er in te houden. Het slachtvee van Van Graft gaat via de markt en de weegbrug naar slager Jan Groot in de Langestraat. Het mindere vee koopt Elie Bing, die een volksslagerij heeft in de Hoogstraat. Met de grote voorjaars- en najaarsmark- Zeer modem voor die tijd, gras inkuilen, 1931. Op de kuil (mid den) Louw van Graft en Jopie, een van de werkpaarden. Op de grond staan echtgenote Anna met zoontje Jan. Op de wagens Henk Schoonewille (links) en Cor Michiele (rechts). Feest in Heerhugo- waard in 1929, bij het 300-jarig bestaan van de polder. Een optocht was een van de festivi teiten. Op de bok Louw en Anna van Graft- Buisman. Op de wagen Wijntje de Boer, Corrie Slot, Corrie Beets, Jo Beets, Annie Peijs en Jannie Brouwer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 24