DE VIER GENERATIES VAN GRAFT Zuiderlicht, Hemelboog, Zonnewende, Evenaar, deze stra ten omringen in een piepjong deel van de Stad van de Zon het Willem van Graft erf. De naam van dit straatje herin nert aan een luchtvaartpionier, Willem van Graft (1891 1952). Hij en zijn familie woonden op, zeg maar, de rand van het Willem van Graft erf. Op een boerderij, de Thijs Hoeve. Vier generaties Van Graft boerden op deze plek. Dit verhaal beschrijft vier generaties Van Graft op het boerenbedrijf Middenweg 12. De vier generaties - Jan, Louw, Kees en Loek - omvatten bijna een eeuw, van 1909 tot 2001. In deze periode voltrokken zich ingrijpende veranderingen in het boerenle ven en in Heerhugowaard. De familie Van Graft maakte deze veranderingen van zeer nabij mee. Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het levensverhaal van Kees van Graft (1932). Kees, de derde generatie en oomzegger van de luchtvaartpionier, zette zijn herin neringen aan dik negentig jaar boeren in De Waard uitgebreid op papier. Hij schetst een boeiend beeld van allerlei veranderingen in de agrarische sector, on dergaan door één bedrijf in een periode met twee wereldoorlogen, met opkomst en neergang, geluk en pech, vreugde en ver driet. Veel van zijn waardevolle gegevens zijn verwerkt in dit verhaal. De grondlegger Terug in de tijd. Jan van Graft (1862 1940) koopt de boerenplaats aan het zui deinde van de Middenweg in 1909. Op een openbare verkoping in september te Alkmaar wordt hij eigenaar van een huis manswoning met boet, boetje, erf, melk- plaats, boomgaard, gracht, bos, weiland en bouwland, samen groot 26 hectare, 92 are en 70 centiare. De prijs is 42.745. Voorjaar 1910 komen landman Jan van Graft, geboren in Kwadijk, en zijn vrouw Antje Ooms uit Scharwoude er wonen. Het echtpaar verhuist uit Oterleek. Zij woonden eerst in de Beemster, waar Jan kaasmaker was. Zij komen verder door hard werken, goed inzicht, een goede gezondheid, enig geluk en goed op de centen passen. Na bijna tien jaar kunnen Jan en Antje een boerde rij pachten in de Beemster, met tien hec tare land. Daar wordt hun jongste telg ge boren, Louwrens Pieter. Het gezin verhuist in 1904 naar pacht- boerderij De Hulst te Oterleek, met 22 hectare land. Vijfjaar later koopt Jan in Heerhugowaard de boerenplaats van Lijsbeth Visser, weduwe van Dirk Rus. Haar man was verongelukt bij het rooien van een grote iep. 'Unjerplaats' De boerderij aan de Middenweg staat be kend als 'unjerplaats'. Er groeit veel un- jer tussen het gras. Unjer is een plantje, Tekst: EdDekker Foto's: familie Van Graft Jan van Graft (1862 1940), de grondlegger, en zijn vrouw Antje Ooms (1864-1956). De boerenplaats, 1951, Middenweg 12. In de oude stolp wordt dan niet meer gewoond. Het woonhuis rechts is gebouwd in 1947/1948. De grootste schuur achter biedt plek aan zestien koeien. Daarachter de schuur (het lagere gedeelte) voor de pinken. Rechts (langwerpig) de wa genschuur. Links naast de stolp is een puntje te zien van het vroege re melkbon (plaats waar de koeien buiten werden gemolken)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 22