r mtkM< bi n«i.i TA H ■IB - ifej - - 4* En zoiets is niet alleen een kwestie van vakmanschap; een visie op de toekomst van het bakkersbedrijf hoort daar even goed bij. Jos (1961), de vierde generatie (B)roodbakkers, weet nog steeds datje voor het bakken van brood vroeg naar bed gaat en vroeg weer opstaat. Handen- en voetenwerk We gaan te snel door de tijd. Want het bakkersvak is voor de mechanisatie een echt handen- en voetenwerk. Het deeg van het roggebrood wordt in de trog met de voeten gekneed. "Gebroken rogge werd vermengd met heet Broodnijd voorbij! In de jaren zestig steken de bakkers van Heerhugowaard de koppen bij elkaar. Gesproken wordt over een - broodnodige - wijksanering. De bakkers combineren, vaak noodgedwongen, hun werk met dat van een transportbedrijf. Voor drie broodjes naar De Noord, vooreen roggebrood naar 't Kruis en voor één wit naar Veenhuizen. Het loont niet en het lijkt meer op broodnijd. Gekeken wordt naar de omzet van een ieder, met daaraan gekop peld een redelijke wijkverdeling. Goed voor de ei gen nering en nog beter als buffer om een tegen wicht te bieden aan de expansiedrift van de opruk kende grootgrutter. water. Er werd wel zout toegevoegd, maar geen gist. Eerst werd dat in de trog met elkaar vermengd, later kwam er een houten vorm en dan wogen we het roggedeeg af. Uiteindelijk ging het roggebrood een etmaal in de oven. Eigenlijk was die gebroken rogge nog gemakkelijker te bewerken dan roggebloem. Dat gebruikten we voor taai-taai", verduidelijkt Jan Rood. Opvolging Cees overlijdt in 1909 op vijftigjarige leeftijd. De bakkerij wordt voortgezet door Cornelia Dekker uit Obdam, de tweede vrouw van hem. Hij trouwt haar in 1894 na het overlijden in het kraambed van zijn eerste vrouw. In die tijd sterven kraamvrouwen nog geregeld aan de z.g. kraamvrouwen koorts, een infectieziekte die vaak fataal is. Antibiotica moet nog worden uitgevon den. In 1926 neemt zoon Cor de bakkerij over, nadat zijn oudere broer Simon de honneurs heeft waargenomen. Rijke kinderschare Goed bakkersmeel zorgt blijkbaar ook voor een grote kinderschare. Uit het hu welijk van Cees Rood met Cornelia Dekker worden maar liefst veertien kinde ren geboren, onder wie zeven zonen. Het liedje van Vader Abraham zou destijds even goed van de tekst 'Bakker Rood heeft zeven zonen' voorzien kunnen zijn. Vijf van hen worden bakker en zwermen uit over de regio. Ter wille van dit verhaal richten wij ons op Cor, de jongste van het vijftal. Hij is het immers die op 26-jarige leeftijd de bakkerij overneemt aan de Middenweg. Cor trouwt in hetzelfde jaar als de be drijfsovername met Geertruida Weel. Het echtpaar krijgt negen kinderen: drie doch ters en zes zonen. Het zestal wordt..bak ker! Tegentij Als Cor aantreedt, volgt al vrij snel de economische crisis in de dertiger jaren, gevolgd door de Tweede Wereldoorlog. w\ Bezorging van het brood gebeurt nog met paard en wagen en de hondenkar. Een foto rond 1890. V.l.n.r. Marie Smal (dienstmeisje), Cor Rood, Henk Rood, later melkboer, Olf de Haan, biecht bij Cees Rood, Dirk Rood en Siemen Rood.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2006 | | pagina 18