-' V .-: - f: X' I *c*~ Sint Maarten is een brave man In een moeilijke periode voor de tuinbouw (volgens krantenberichten uit die tijd draaide op de veiling 73% van de aangevoerde kool door) overleed Sientje op 7 maart 1961 ten gevolge van een aanrijding met een auto in de binnenstad van Alkmaar. Wat Sientje Groen-Snelten niet meer heeft mogen meemaken, was, dat in het gemeentehuis van Heerhugowaard ongeveer een half jaar daarna een brief binnenkwam uit Mexico. De verzender bleek Comelis Groen. Hij was in 1927 naar Amerika gegaan en vroeg, of hij enige informatie kon verkrijgen over zijn echtgenote Klasina Groen-Snelten. Jan Swart. N.B. Het verhaal en de vermelde data zijn juist, maar misschien weet een lezer nadere bijzonderheden over dit merkwaardige verhaal. De schrijver zou het bijzonder op prijs stellen hiervan kennis te nemen. nsgeniiert- L h»Pd«rd'feti«o, zijn voor mij /ndergetucketidc, Ambtenaar van den pre)' y\@ Burgerlijken Sland der gem een Ie Ieer li ago waard, in liet Iniis dier ^meeütg^ersclienenten einde een huwelijk aan: te gaan; r,r jC'O'**- 'vFn HoKh»i» -»!i Int rl*t -.*1 Huwelijksakte (gedeeltelijk) van Cornelis Groen en Klasina Snelten 10 We hebben de Sint Maartenviering weer achter de rug. Kinderen met lampions zingend aan de deur met hun tasje hoopvol geopend voor een handje snoepgoed. In een uitgave uit 1946 van het maandblad "de Speelwagen", bijna 60 jaar geleden dus, vond ik een aantal Sint Maarten liedjes uit diverse delen van Noord-Holland die je nu niet meer hoort. Kwam men in Hoorn en in Westffiesland bij een protestant aan de deur dan zongen de kinderen: Sint Maarten is een brave man, Hij wil alle mensen het beste wel wensen Sint Maarten Santé, Sint Maarten santé De lichtjes omhoog en dan hoezee, van al die hier wonen het beste te tonen. Sint Maarten santé. Sint Maarten santé Maar kwamen de kinderen bij een katholiek dan zongen ze: SintMartinus bisschop roem van alle landen, dat we met een lichtje lopen is voor ons geen schande. Hier woont een brave man, die veel geven kan. Veel zal hij geven en lang zal hij leven, zalig zal hij sterven, de hemel zal hij erven, eert hij dan de hemel niet, dan is 'tsintMartinus niet. In Medemblik kende men het volgende liedje: SinteMaartens vogeltje, zat al op een heuveltje, zat al op een stokkie, hierwoonteen rijkman enz. In de Zaanstreek zong men: Suntere, suntere Maarten, de kalveren dragen staarten de koeien dragen horens, de klokken dragen torens, de torens dragen klokken, de maisies dragen rokken, de jongens dragen broeken, die kruipen in alle hoeken. Ouwe waiven leggen te kalven Ze laten hun ouwe skorteldoeken draiven Hier woont een raik man die veul geven kan veul kan ie geven, lang zei ie leven Zalig zal ie sturreve de hemel zal ie urreve In den Hoorn op Texel zong men: Sinte Maarten Bisschop, Roem van alle landen, Dat wij hier met lichtjes lopen is voor ons geen schande Een ander versje luidde: Sinte Maarten had een koe, Die kwam alle heiligen toe. Was die vet of was die mager, Evengoed moest-ie naar de slager En dan nog: Sinte Maarten veugeltje, Met een rood, rood reugeltje, Met een rood, rood rokje an, Daar komt Sinte Maarten an RE 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2004 | | pagina 7