Maak Vrienden Vriendennieuws Vrienden van destlchting-DenHuygenoyck- Gaat de Overhaal groeien? Gooi deze Overhaal niet zomaar bij het oud papier maar gebruik hem als reclamemateriaal Geef hem aan buren, vrienden of kennissen en ze worden voor die paar euro per jaar vast wel lid Heerhugowaard De polder, deur een doik en vaart omgeven met ruim vierduizend bunder akkerland, werd eeuwelang bewerkt, deur mensenhand, agrariërs die slete hier d'r leven. Ze hadde echte H.H.Waardse name zoas: Van Skage, Oudeman en Groöt, Van Lange, Beers en Plak en Snoek en Rood. Noord, Zuid en Kruis, drie durpe ware 't samen. Toen werd De Waard, zoas dat hiet, "ontsloten" met Molleman begon een ommekeer, de grond was niet allien agrarisch meer, d'r werd nou bouwd, voor are landgenote. In 't Zuid begon er nuwbouw te verskoinen, De Waard kreeg nou een héle are koik, d'r kwam geregeld weer een nuwe woik en de agrariërsmoste verdwoine. En al die nuwe mense moste werke dat er kwam ok een industrieterroin, in het begin meskien nag wel wat kloin, maar 't werd al heêl gauw groter kon je merke. Veul huize, maar ok mooie boerderaaie die werde, het is zonde dat 'k het zeg, toen té gauw omgooid, ja, ze moste weg, we krege nou moderne, are taie. De ouwere, op deuze plek geboren, die raakte, deur het tempo van de toid, veul van het ouwe en vertrouwde kwoit en het landelijk karakter ging verloren. Maar as je nou De Waard bekoik, opheden en den die winkels en bedroive zien en mense vraag.... zo altemet ers ien, den is toch dink ik, niemand ontevreden. Maar as een emigrant, ooit hier geboren een keertje terugkomt en De Waard weer ziet.... gelooft ie meist z'n oigen oge niet, want het ouwe bééld dat ging voorgoed verloren het Poldermuseum Het antwoord op deze vraag is nog niet definitief "ja" maar de kans erop is zeer reëel. Vanwaar deze vraag en vanwaar het daarop volgend antwoord. Met name onze gerespecteerde vriend van het museum Siem de Haan benaderde de Vrienden en de Stichting van het museum met zijn idee om tot de oprichting te komen van een Historisch Genootschap Heerhugowaard zoals dat ook in de omliggende gemeentes het geval is. Deze verenigingen geven meestal jaarlijks een leuk boekwerkje met verhalen en gegevens over de plaats waar in zij werkzaam zijn aan hun leden. Dat zou met betrekking tot Heerhugowaard betekenen dat de werkzaamheden van een historische vereniging die van het museum voor een gedeelte zouden gaan overlappen. Vandaar dat Siem hierover contact met ons zocht. Er volgden meerdere gesprekken met bestuursleden van de Stichting en van de Vrienden. Het werd ook in de recente bestuursvergadering van de Vrienden besproken. De gedachte werd algemeen als positief beoordeeld waarbij van de zijde van de Vrienden werd gedacht aan een uitbreiding en verfraaiing van de Overhaal. Gedacht wordt daarbij aan uitbreiding van de werkgroep Overhaal. Misschien dient zelfs een toevoeging aan de benaming Overhaal te worden toegevoegd. Greet Zuurbier, die veel werk voor de Overhaal heeft verzet, heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden te willen beëindigen. Mede daardoor is uitbreiding/aanvulling van de huidige redactie noodzakelijk. Het is duidelijk; er gaat dus het een en ander gebeuren. Siem is vol goede moed en wij zijn dat ook. We houden u op de hoogte. J. Swart, voorzitter Vereniging van Vrienden 2 - Siem de Haan - 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2004 | | pagina 3